Sin Željke Cvijanović imao najlošiji prosjek ocjena

0

Transparency International BiH nakon uvida u izvješće Povjerenstva za izbor kandidata Elektroprijenosa BiH objavio je da je sin Željke Cvijanović zaposlen kao kandidat s najvećim brojem bodova iako je imao najmanji prosjek ocjena, manje vremena je proveo na zavodu za zapošljavanje od drugih kandidata, ali je dobio najveći broj bodova članova. Nadalje, oni navode kako se iz dokumenata vidi da su za izbor kandidata presudili bodovi dobiveni na intervjuu s kandidatima, odnosno subjektivna procjena povjerenstva o kvalifikacijama i sposobnostima kandidata.

Omogućeno favoriziranje

news-cvijanovicTakođer, prema priloženoj tabeli, svi kandidati su dobili jednak broj bodova za vrijeme provedeno na zavodu za zapošljavanje, bez obzira na broj mjeseci provedenih u čekanju na prvo zaposlenje. Pretvaranje prosjeka ocjena u bodove u ovom slučaju je također sporno, jer je posljednji kandidat s prosjekom 3,42 (slučaj ocjenjivanja od 1 do 5) imao manji broj bodova, iako je ovaj prosjek, kada bi se uradila ekvivalencija, bio veći od prosjeka prvorangiranog, te onda postaje jasno da je Cvijanović zapravo imao najlošiji prosjek, priopćeno je iz TI-ja BiH. Nadalje, navode kako je ovakav način izbora kandidata u startu omogućen uslijed nepostojanja jasnih kriterija u odluci Vijeća ministara o uvjetima i načinu prijema pripravnika VII. stupnja stručne spreme u radni odnos u institucije BiH, zbog čega su primijenjeni interni kriteriji i time omogućeno favoriziranje kandidata. Tako navode i primjer na razini FBiH, pravilnici o zapošljavanju pripravnika propisuju bodovanje samo na osnovi prosjeka ocjena i vremena provedenog u evidenciji nezaposlenih te se smanjuje mogućnost subjektivne procjene kod izbora pripravnika. S druge strane, u RS-u pravilnici propisuju kriterije pretvaranja vremena provedenog na zavodu na način da se, na primjer, na četiri mjeseca na evidenciji dodjeljuje jedan bod.

Međutim, u slučaju Elektroprijenosa BiH, ipak, prosjek i vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih imaju najmanji utjecaj na ukupan zbroj bodova, što je vidljivo i u slučaju odabira kandidata i za druge pozicije. TI BiH će tražiti očitovanje Elektroprijenosa u vezi s internim kriterijima i u skladu s tim obratiti se nadležnim institucijama ukoliko se utvrde nepravilnosti.

– Ovo je, nažalost, samo jedan od ovakvih natječaja koji je privukao medijsku pozornost zbog činjenice da je zaposlen sin Željke Cvijanović, a slična praksa prisutna je i u drugim institucijama i javnim poduzećima. Već godinama se najveći broj prijava koje građani dostavljaju TI-ju BiH odnosi upravo na nepravilnosti u zapošljavanju. Ovakvi slučajevi pristranosti u izboru kandidata, utjecaji na zapošljavanje i nepotizam i dalje će biti omogućeni ukoliko se ne uspostave jasni i nedvosmisleni kriteriji za ocjenjivanje i izbor kandidata u svim sektorima i na svim razinama, zaključuje se u priopćenju TI-ja BiH.

DL/TI-BiH

facebook komentari