Široki Brijeg: 9. sjednica OV: Donesena Odluka o pokretanju postupka proglašenja Općine Široki Brijeg gradom.

0

Nakon što je usvojen Zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća donesena je odluka o davanju suglasnosti na potpisivanje Ugovora o prijenosu prava korištenja na nekretninama. Ovom Odlukom daje se ovlaštenje Općinskom načelniku Miri Kraljeviću da u ime Općine Široki Brijeg s Poduzećem za otkup i obradu duhana d.d. Široki Brijeg zastupanom po v.d. Vladi Ćoriću zaključi Ugovor o prijenosu prava korištenja na nekretninama navedenim u ugovoru. Ugovorom su obuhvaćene dvije nekretnine i to građevinsko zemljište koje se nalaze na području industrijske zone Trn i o zemljištu i zgradama Poduzeća za otkup i obradu duhana d.d. koji se nalaze u središtu grada. 6._sjednica_ov_003Jednoglasno je donesena Odluka o pokretanju postupka proglašenja Općine Široki Brijeg gradom. Ova Odluka predstavlja prvi korak u postupku donošenja zakona kojim će biti regulirani svi detalji oko uspostave Grada Širokog Brijega. Općinsko vijeće je usvojilo Rješenja o dodjeli javnih priznanja Zlatne plakete „Grb Općine Široki Brijeg”: Vicepostulaturi postupka mučeništva „Fra Leo Petrović i 65 subraće”, Gimnaziji „Fra Dominika Mandića” Široki Brijeg, STOLARIJI ZOVKO d.o.o. za proizvodnju i usluge Široki Brijeg, HERINGU d.d. za projektiranje i graditeljstvo Široki Brijeg i posmrtno JURI BANOŽIĆU iz Buhova.

Usvojena su i Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na građevinskom zemljištu u korist: Dragana Crnjca sina Vlade iz Širokog Brijega, Željka Zovke sina Pere iz Širokog Brijega i Vlade Ćorića sina Ivana iz Oklaja. Općinsko vijeće je donijelo Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja na Prijedlog Prostornog plana Županije Zapadnohercegovačke za period od 2012. do 2032. godine. Na sjednici je nazočio i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Ivan Topić koji je upoznao vijećnike o značenju donošenja Prostornog plana Županije Zapadnohercegovačke. Izvješće o tehničkom stanju javne rasvjete u Širokom Brijegu podnio je Dragan Pavković ravnatelj JU Coming tijela ovlaštenog za održavanje rasvjete na području Općine Široki Brijeg.

facebook komentari