Connect with us

Vijesti

ŠIROKI BRIJEG DOBIO VODIČ KROZ LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU

Objavljeno

-

[quote]Ovih dana iz tiska je izišao Vodič kroz lokalnu i mjesnu samoupravu Općine Široki Brijeg. U vodiču su predstavljeni općinski vijećnici, Općinski načelnik, pomoćnici Općinskog načelnika, javna poduzeća i ustanove i predsjednici i članovi Vijeća mjesnih zajednica. Vodič je u tiskanoj formi dostupan na info-pultu na ulazu u zgradu općine, a bit će podijeljen i po mjesnim zajednicama. U elektroničkoj formi vodič je dostupan na službenoj web-stranici Općine Široki Brijeg. [/quote]

Iz predgovora: Zašto ovaj vodič?

[dropcap]G[/dropcap]rađani većinu svojih interesa, potreba i očekivanja ostvaruju na lokalnoj razini
i stoga možemo reći da je lokalna samouprava razina vladavine najbliža građanima. Vršenje lokalne izvršne i zakonodavne vlasti odnosno vršenje vlasti posredstvom izabranih tijela i vršenje vlasti neposrednim sudjelovanjem
građana čini temelj lokalne samouprave. Temeljni normativno-pravni akt općine je Statut kojim se između ostalog uređuju pitanja ostvarivanja i zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda građana, samoupravni djelokrug općine, međusobni odnos tijela
vlasti, mjesna samouprava, izravno sudjelovanje građana u odlučivanju u lokalnoj samoupravi, suradnja s drugim jedinicama lgrb Široki Brijegokalne samouprave, propisi i drugi akti, javnost rada, kao i druga pitanja važna za ustrojstvo i rad općine. U ovom vodiču su
iz Statuta Općine Široki Brijeg preuzeti pojedini dijelovi koji se tiču nadležnosti Općinskog
vijeća, poslova općinskih službi za upravu, kao i prava i dužnosti općinskih vijećnika i Općinskog načelnika. Predstavljeni su vijećnici, Općinski načelnik, pomoćnici Općinskog načelnika i javna poduzeća i ustanove. Posebno poglavlje u ovom
vodiču zauzima mjesna samouprava. Kao obvezan oblik mjesne samouprave na području Općine osnivaju se mjesne zajednice putem kojih građani sudjeluju u odlučivanju o poslovima iz samoupravnog djelokruga i lokalnim poslovima koji izravno i svakodnevno utječu na njihov život i rad. Da bi građani sudjelovali u procesima odlučivanja
trebaju biti informirani o onome što rade tijela mjesne i lokalne samouprave. Uz službenu web-stranicu Općine, informativni bilten „Široki info“, Radio postaju Široki Brijeg, te druge tiskane i elektroničke medije i ovaj vodič ima informativnu
funkciju s ciljem upoznavanja građana s nadležnostima lokalne i mjesne samouprave, kao i predstavljanja članova izvršne i zakonodavne vlasti, javnih poduzeća i ustanova i predstavnika mjesnih zajednica, ali i interaktivnu jer je upravo informiranost temeljni preduvjet uključivanja građana u kreiranju javnih politika na lokalnoj razini.

mr. sc. Drago Martinović
 
kamenjar.info

Vodič možete preuzeti ovdje.

 

Što vi mislite o ovoj temi?

Advertisement
Komentiraj
Advertisement

Komentari