Connect with us

Politika

Skupština ZHŽ naložila svim institucijama da odbiju suradnju sa revizorskim timovima Zukana Heleza

Objavljeno

-

Skupština Županije zapadnohercegovačke naložila je u srijedu svim institucijama u ovoj županiji da odbiju suradnju s nezakonito imenovanim timovima za reviziju branitelja koje je uspostavilo federalno ministarstvo branitelja. Skupština je najavila podnošenje kaznenih prijava protiv ministra Zukana Heleza ukoliko dođe do obustave isplata primanja braniteljima HVO-a što je on najavio zbog nemogućnosti pristupa vojnoj evidenciji u više hrvatskih općina na području Hercegovine.

Na izvanredno sazvanoj sjednici skupštine održanoj u srijedu u Širokome Brijegu nazočili su svi predstavnici vlasti u Županiji zapadnohercegovačkoj, od općinskih načelnika, predstavnika u državnim institucijama i braniteljskih udruga te je jednoglasno donesena odluka kojom se oštro osuđuje Helezov nalog o obustavi isplate zakonitih primanja braniteljima i poziva na poduzimanje mjera.

“Tražimo od svih institucija u Županiji Zapadnohercegovačkoj i Federaciji BiH da, poštivajući načelo vladavine prava, zaštite hrvatske branitelje bivše pripadnike HVO-a u BiH, i njihova zakonom stečena prava, te poduzmu sve mjere u cilju procesuiranja onih koji nezakonitim postupcima ukidaju stečena prava hrvatskih branitelja, bivših pripadnika HVO-a u Bosni i Hercegovini”, stoji u zaključcima ŽZH-a.

Traži se od svih institucija u ovoj županiji “da odbiju bilo kakav oblik suradnje koji bi značio kršenje pozitivnih propisa” i rada revizijskih timova koji se smatraju nezakonitim.

Skupština ŽZH-a je zatražila da se imenuju zakoniti timovi o reviziji braniteljskih prava što podrazumijeva i uključivanje bivših pripadnika Hrvatskoga vijeća obrane koje predlože hrvatske udruge. Helez je međutim imenovao revizijske timove po vlastitoj odluci, a hrvatske udruge u više su navrata prosvjedovale tvrdeći da se revizija provodi na štetu bivših pripadnika HVO-a.

Helez je nedavno naložio obustavu isplate naknada za nekoliko većinskih hrvatskih općina u Hercegovini koje su odbile dostaviti vojnu evidenciju o pripadnicima HVO-a koje smatraju da je nedavnom odlukom Ustavnoga suda Federacije BiH osporena zakonitost revizije koju provode timovi fesderalnog ministarstva branitelja.

posusje-online.com

[box_help]

O D L U K A o zaštiti zakonito stečenih braniteljskih prava
19/06/2013  ZAKONODAVSTVO – ODLUKE

Na temelju članka 26. Ustava Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:1/96 i 1/03) i članka 99. Poslovnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“ broj:10/03),

Uzimajući u obzir Deklaraciju o ustavno-pravnom položaju Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:6/08), te Zaključak Skupštine Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:13/12),

Naglašavajući činjenicu da je hrvatski narod u  Bosni  i  Hercegovini  na referendumu o  neovisnosti  Bosne  i  Hercegovine  1992. godine podržao samostalnu i cjelovitu Bosnu  i Hercegovinu,       a pripadnici HVO-a prvi stali u obranu Domovine Bosne i Hercegovine, te dali nemjerljiv doprinos obrani i opstojnosti Bosne i Hercegovine,

 Svjesni činjenice diskriminacije hrvatskog naroda i hrvatskih branitelja bivših  pripadnika  HVO-a u Federaciji Bosne i Hercegovine koja se produbljuju nezakonitim aktivnostima federalnih institucija vlasti po pitanju revizije braniteljskih prava bivših  pripadnika HVO-a, u vidu selektivnog provođenje revizije na štetu  bivših pripadnika HVO-a,

Upozoravajući  na  dominaciju bošnjačkih  kadrova  u  Institutu za medicinsko  vještačenje  i  u  federalnom  Ministarstvu  za  pitanja  branitelja  iz  Domovinskog  rata, te  na nezakonito  popunjavanje  istih  institucija  na  štetu  Hrvata, nezakonito formiranje timova za kontrolu  i  liječničkih  komisija, nepostojanje tima za koordinaciju kao najbitnijeg  elementa u provedbi revizije, čiju je ulogu protuzakonito  preuzelo federalno Ministarstvo za pitanja branitelja iz Domovinskog rata, koje bi  trebalo  biti, sukladno  pozitivnim  propisima,  strana u postupku provedbe revizije,

Konstatirajući  nepoštivanje  načela vladavine prava  u  Federaciji Bosne i Hercegovine, nepoštivanja presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine o neustavnosti pojedinih odredbi Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko – invalidske zaštite,

Svjesni  odgovornosti prema hrvatskom narodu  u  Bosni  i  Hercegovini, odnosno odgovornosti  prema bivšim  pripadnicima HVO-a  u  Bosni  i  Hercegovini, pozivajući  na  jedinstvo   cjelokupni  hrvatski  narod i bivše pripadnike  HVO-a u  Bosni  i  Hercegovini, političke  predstavnike  hrvatskog  naroda  i   institucija hrvatskog  naroda u  Bosni  i  Hercegovine,   Skupština Županije Zapadnohercegovačke na 31. izvanrednoj sjednici održanoj 19. lipnja 2013. godine,  donijela   je:

 O D L U K U

o zaštiti zakonito stečenih braniteljskih prava

 I.

(1) Skupština Županije Zapadnohercegovačke najoštrije osuđuje neustavne i nezakonite aktivnosti federalnih institucija vlasti  koje nastoje, suprotno važećem Zakonu o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko – invalidske zaštite, zloupotrijebiti federalne, županijske i općinske institucije da izvršavaju i potpomažu neustavnu i nezakonitu reviziju stečenih braniteljskih prava.

(2) Također, Skupština  Županije  Zapadnohercegovačke  osuđuje govor mržnje pojedinih političkih čelnika, istaknutih političkih dužnosnika, čije neprimjerene izjave dodatno otežavaju  ionako složenu političku situaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine.

(3) Posebno upozoravamo na prijetnje sadržane u neprimjerenoj i nezakonitoj Odluci federalnog ministra u kojoj se, na dosada neviđen način, prijeti braniteljskoj populaciji obustavom zakonitih primanja.  Posljedice primjene ovakve odluke, koja krši, ne samo zakone nego i temeljna ljudska i građanska prava braniteljske populacije, su nesagledive.

(4) Upozoravamo Vas da ćemo, u slučaju provedbe ovakve neustavne i nezakonite odluke, a u cilju zaštite zakonito stečenih prava branitelja i ustavom zajamčenih temeljnih ljudskih prava, koristiti sva raspoloživa sredstva.

 II.

(1) Zadužuju se sve institucije Županije Zapadnohercegovačke  da u okviru svojih ovlasti i nadležnosti poduzmu sve ustavom i zakonima propisane mjere radi zaštite provođenja Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko – invalidske zaštite, te da odbiju bilo kakav vid suradnje koji bi značio kršenje pozitivnih propisa.

(2) Tražimo od svih institucija u Županiji Zapadnohercegovačkoj i Federaciji Bosne i Hercegovine da, poštivajući načelo  vladavine prava, zaštite hrvatske branitelje bivše  pripadnike  HVO-a u  Bosni  i  Hercegovini, i njihova zakonom stečena prava, te  poduzmu sve mjere u cilju procesuiranja onih koji nezakonitim  postupcima  ukidaju stečena  prava  hrvatskih  branitelja,  bivših  pripadnika  HVO-a  u  Bosni  i  Hercegovini.

(3) Pozivamo i obvezujemo sve političke predstavnike hrvatskog naroda u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti na federalnoj razini na jedinstveno djelovanje u cilju zaštite zakonito stečenih braniteljskih prava.

III.

Skupština Županije Zapadnohercegovačke podržava rad svih timova za kontrolu koji su formirani sukladno pozitivnim propisima te daje punu potporu hrvatskim  braniteljima bivšim  pripadnicima  HVO-a u  Bosni  i  Hercegovini u njihovoj borbi za istinsku stvarnu jednakopravnost s bivšim  pripadnicima Armije Bosne i Hercegovine.

 IV.

            Ovu  odluku  objaviti u  „Narodnim novinama  Županije Zapadnohercegovačke“.

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

-SKUPŠTINA –

Broj: 01-02-2-XXXI-760/13

Široki Brijeg, 19. lipanj 2013.

Predsjednik Ante Mišet

[/box_help]

Što vi mislite o ovoj temi?

Advertisement
Komentiraj
Advertisement

Komentari