Slaven Raguž: Danas je obljetnica Grabovice. Dok istina i pravda ne pobjede licemjerno je polagati vijence

Nađite jedan zločin HVO-a koji je počinjen iza ili van linije borbenih djelovanja? Nađite jednu pisanu ili usmenu zapovijed bilo kojeg zapovjednika HVO-a u kojoj se naređuje počinjenje nekog zločina? I opet, HVO zločinci i HB zločinačka tvorevina!? Naši čame po tamnicama, naši su prinuđeni bježati u Hrvatsku kako bi imali pravedno suđenje, a najveći … Continue reading Slaven Raguž: Danas je obljetnica Grabovice. Dok istina i pravda ne pobjede licemjerno je polagati vijence