Pratite nas

Vijesti

Špekulacije oko devete Međugorske tajne po Ronald L. Conteu Jr.

Objavljeno

na

Špekulacije oko devete Međugorske tajne po Ronald L. Conteu Jr. Idemo vidjeti što govori i DRŽE LI MU PRETPOSTAVKE VODU?

Napomena autora: 

„Please understand that my writings about the future are speculative eschatology, based on study and interpretation, not based on knowledge that is absolute or certain“.

4 Svjetski Rat, što je šesti pečat, sveopći nuklearni rat između SAD (sa svojim saveznicima) i arapsko – muslimanskih ekstremista sa svojim nacijama i na okupiranim teritorijima ( na primjer golemi teritorij koji su osvojili u 3 Svjetskom ratu).

Špekulacije oko devete Međugorske tajne po Ronald L. Conteu  Jr. Idemo vidjeti što govori i DRŽE LI MU PRETPOSTAVKE VODU?Kad: 4 Svjetski rat traje oko tri i pol do četiri godine.

Tko i Gdje: SAD i Europa će biti najteže pogođeni, zajedno sa arapsko-muslimanskim nacijama Bliskog Istoka i sjeverne Afrike. Ali ni Rusija ni Kina nisu ni na jedan bitan način umiješane u nuklearni sukob.

Zašto: Sjedinjene Američke Države čine prvi udar zato jer su ekstremisti zadobili kontrolu nad velikim brojem nuklearnih interkontinentalnih balističkih projektila i namjeravaju ih upotrijebiti (misleći uništiti sve one koji se protive njihovom ekstremnom verzijom Islama) i zbog toga što ekstremisti ubijaju milijune krščana (osma tajna) na okupiranim teritorijima sa namjerom da pobiju sve krščane koji se odbiju obratiti na islam.

4 Svjetski Rat

Na rat su iznimno utjecali događaji prošlih tajni. Upozorenja i Čuda su muslimanskim ekstremistima ( ne onim predanim pobožnim muslimanima) usadili dubok strah od krščanstva i od njegovih čuda, znamenja, proročanstava i naukovanja. Njihov uspon  3 Sv.ratu im je stvorio aroganciju i obijest zbog kojeg misle da mogu ovladati čitavim svijetom. Muslimani odavno imaju proročanstvo da će islam osvojiti Europu.

Također imaju proročanstvo da će islam osvojiti svijet: tako da ekstremisti misle da će pobijediti u ovom sljedećem ratu. (Neće pobijediti)
Progon krščana pokazao ekstremistima da ne mogu koristiti represiju i progon da bi nametnuli obračenje na islam i odvukli ljude od krščanstva

 Ujedinjenje svih krščana u jednu Katoličku Crkvu  i odlučnost vjernih kršćana da trpe i umru, radije nego da napuste vjeru, i uspjeh 3 Koncila opet ekstremistima usađuje dubok strah od krščanstva.
Stoga odlučuju pobiti sve krščane na okupiranom teritoriju koji se odbiju obratiti na islam. Ovo veliko mučeništvo krščana je osma tajna. Poduzimaju pogrom, sustavno istrebljenje kršćana u nacijama koje kontroliraju. Iako će mnogi kršćani otpasti od vjere zbog svih poteškoća koje će ih zadesiti, broj vjernih krščana će, još tada, biti velik.
SAD sa svojim saveznicima je u nedoumici što učiniti. Sada znaju da su ekstremisti zadobili kontrolu nad mnogim nuklearnim interkontinentalnim balističkim projektilima (atomsko-hidrogenski tip). Ne vide način za započeti učinkovit konvencionalni rat. Ekstremsti su čvrsto utvrdili svoj teritorij i imaju vrlo velik broj snaga. SAD i njegovi saveznici imaju zapreku što su tisućama kilometara daleko od okupiranih teritorija. Bilo kakav konvecionalni napad od strane SAD i saveznika bi uzrokovao protunapad sa nuklearnim projektilima. Ali SAD i saveznici su nevoljni koristiti atomsko-hidrogensko naoružanje (osnovano na plutoniju ili uranu) u prvom udaru jer bi rezultirajuće radioaktivne padavine pobile milijune nedužnih ljudi čak ako bi se i gađali samo vojni ciljevi. Ipak, organizirani pokolj krščana na okupiranim teritorijima se uvečava do nepodnošljivih i nezamislivih razmjera. I prijetnja direktnog i neisprovociranog nuklearnog udara od strane ekstremista je očita.

Nadalje, muslimanski ekstremisti će nastojati uništiti krščane na cijelom svijetu, tako da bi mogli nametnuti svoju ekstremnu verziju islama kao jedine religije na svijetu i da mogu zadobiti moč nad svim nacijama (oni misle da je to njihova sudbina). S obzirom da su prije koristili nuklearno oružje protiv velikih gradova (New York, Rim), poubijali milijune krščana i sada imaju kontrolu nad velikim brojem nuklearnih KBM-a, prijetnja je ozbiljna i neos****a. Njihova odluka je da potpuno unište krščanske nacije, a osobito one moćne, poput SAD.

Ako SAD ne reagiraju, milijuni krščana će i dalje biti ubijani na okupiranim teritorijima. Ekstremisti će zadovoljno započeti masovni nuklearni napad na SAD i druge nacije u nakani da unište krščanstvo, tako je dubok njihov strah od Vjere i tako velika njihova žudnja za moći. Da, bit će opijeni od moći i željeti će osvojiti i kontrolirati čitav svijet. Jedina opcija je preventivni nuklearni udar SAD-a sa novim oružjem koje je razvijeno tokom međuratnog perioda: čisto hidrogensko oružje (PFW eng. Pure fusion weapon). Ovo oružje postiže nuklearnu fuziju bez razbijanja atoma; radioaktivni materijal je nepotreban, a radijacija je skoro ravna nuli. Također, takvo oružje se može napraviti sa manjom količinom eksploziva, tako da se eksplozija može ograničiti na manje područje. Koristeći ovo oružje, SAD će moći uništiti veliki broj KBM-a koje posjeduju ekstremisti, ali samo ako SAD prve napadnu sa hidrogenskim oružjem (PFW).

Odluka o tome ići ili ne ići u rat, nije ništa drugo doli odluka o tome da li prvi započeti ili ne, masovni nuklearni napad koristeći nove (nedovoljno testirane) bombe (PFW). Nema druge vidljive opcije.

Bilo kakav napad sa konvecionalnim snagama bi neposredno uzrokovao nuklearni protunapad od strane ekstremista na SAD u saveznike. Ali neki sumnjaju u moralnost ovakvog prvog udara od strane SAD-a. Srećom, uspjeh katoličkog krščanstva koji toliko plaši ekstremiste je svijetionik za SAD i saveznike. Na odluku SAD uvelike utječe veliki katolički vladar i Papa Rafael.

Napad je samo djelomično uspiješan.Ekstremisti su uspjeli lansirati protunapad.Koliko će uspješni biti-nesigurno je.SAD i saveznici će u svojoj razboritosti razviti metode za presretanje takvih projektila i postaviti takve kapacitete na masovnoj razini, međutim, ne znam koliko će oprezni biti. U svakom slučaju, neprijatelj će lansirati nebrojene projektili. 4 Sv.rat je vrlo okrutan, najokrutniji rat u svjetskoj povijesti. Milijuni i milijuni ljudi će izginuti. Nebrojeni gradovi će biti uništeni u potpunosti. Nuklearna radijacija od protivnikovog atomsko-hidrogenskog oružja će biti razarajuća. Milijuni preživjelih će pobijeći iz gradova u planine i brda bez dostatne hrane, vode ili utočišta.

Opis ovog rata u knjizi Otkrivenja je odgovarajući:

Deveta tajna u Sv. Pismu

(Otkrivenje)

6. 12 I vidjeh: kad Jaganjac otvori šesti pečat, potres velik nasta. I sunce pocrnje kao dlakava kostrijet, sav mjesec posta kao krv.
6. 13 I zvijezde padoše s neba na zemlju kao što smokva smokvice stresa kad je potrese žestok vjetar.
6. 14 Nebo iščeznu kao savijena knjiga, a sve se planine i otoci pokrenuše s mjesta.
6. 15 Kraljevi zemaljski, i velikaši, i vojvode, i bogataši, i mogućnici, rob i slobodnjak – svi se sakriše u spilje i pećine gorske
6. 16 govoreći gorama i pećinama: » Padnite na nas i sakrijte nas od lica Onoga koji sjedi na prijestolju i od srdžbe Jaganjčeve.
6. 17 Jer dođe Dan onaj veliki srdžbe njihove i tko će opstati!«

Velik potres bi mogao biti pravi potres, ali to bi se moglo i slikovito odnositi na učinak nuklearnih bombi na zemlji. Upućivanje na promjenu boje sunca i mjeseca znači da će biti nuklearna zima: toliko materijala će se uzdignuti do atmosfere od nuklearnih eksplozija da će se sunčeva i mjesečeva svjetlost zatamniti i izgledat će kao da mijenjaju boje.
Prikaz zvijezda koje padaju s neba se odnosi na nuklearne projektile koji su, kad eksplodiraju, vrući poput površine sunca. Slika smokvinog stabla je kao slika gljive od oblaka, što se odnosi na nuklearne eksplozije; smokve koje padaju predstavljaju projektile.

Redak 14 slikovito pokazuje da će učinci ovog nuklearnog rata biti globalni: sam rat nije globalan, samo njegovi učinci. Tada će zbog radijacije i radioaktivnih padavina, ljudi bježati u planine i brda. Zapaža se da ljudi priznaju da je ovaj događaj kazna Božja,Onoga koji sjedi na nebeskom prijestolju i od Jaganjca Isusa Krista.
Kako se rat razvija,koriste se mnoga nuklearna oružja.Međutim,ovo nije rat između SAD,Rusije i/ili Kine(kako su mnogi netočno predviđali).
U Međugorju i Garabandalu (Španjolska)Blažena Djevica Marija je rekla da neće biti svjetskog rata pritom misleći da neće biti globalnog rata uistinu,gdje su sve veće nacije umiješane,niti rat koji će zaratiti sve velesile jednu protiv druge.
Ovo je rat između SAD i njihovih saveznika i ekstremista koji su prethodno osvojili veče djelove Europu u prošlom ratu.Ta dva rata se nazivaju 3 i 4 svjetski rat,međutim,to su svjetski ratovi u određenom smislu.

Zbog prijetnje od neizbježnog nuklearnog napada od strane ekstremista i zbog ubijanja milijuna kršćana na okupiranim teritorijima,SAD i saveznici su prisiljeni ići u rat.
SAD prve započinju nuklearni udar protiv ekstremističkih arapskih snaga.Ovaj udar prati i napad konvecionalnim sredstvima;zrakom,kopnom i morem.Arapske snage uzvračaju nuklearnim napadom(koristeći visoko radioaktivna oružja).
Ovo je najrazorniji rat kojeg je čovječanstvo ikad vidjelo.Obje strane koriste mnoštvo nuklearnog oružja.Tijekom rata,ekstremisti koriste nuklearno oružje čak i unutar Europe,a protiv jednog ili više gradova kojeg drže saveznici.

Veliki vladar je istaknuti vojni vođa među saveznicima.On ima blagoslov Svetog Oca Pape Rafaela. Njegove snage su relativno male ali predane.Vojnici saveznika zovu u pomoć Boga,Njegove anđele i B.D.Mariju.Inače neće uspjeti.Imaju velikih uspjeha uz pomoć molitve i samoodricanja.Rat traje oko 3,5 do 4 godine.Saveznici pobjeđuju u ratu,osvajajući golemi teritorij otprije držan od arapsko-muslimanskih ekstremista,pobjeđujući ih čak i u njihovim nacijama,ali uz veliku i strašnu cijenu.Ubijanja kršćana prestaju,ali nuklearna radioaktivnost i nuklearna zima počinju.

Pečat Boga živoga

Negdje pri kraju 4 sv.rata,ostvaruju se događaji opisani u poglavlju 7 knjige Otkrivenja:

7.1 Nakon toga vidjeh:četiri anđela stoje na četiri kraja zemlje zadržavajući četiri vjetra zemaljska da nikakav vjetar ne puše ni zemljom ni morem nit ikojim drvećem.
7.2 I vidjeh drugoga jednog anđela gdje uzlazi od istoka sunčeva s pečatom Boga živoga.On povika iza glasa onoj četvorici anđela kojima bi dano nauditi zemlji i moru:
7.3 »Ne udite ni zemlji ni moru ni drveću dok ne opečatimo sluge Boga našega na čelima!«
7.4 I začujem broj opečaćenih iz svih plemena sinova Izraelovih:stočetrdeset i četiri tisuće.

Pečat Boga živoga nije dan prije ovog vremena(osim jednom svećeniku iz Europe 199x)

Pečat je dan od anđela,ne od ljudi niti svećenika i nije rezultat pojedinih pobožnosti,molitava ili hodočašća.

Broj obilježenih osoba je simboličan-ne doslovan.Žene,muškarci i djeca će biti obilježeni.Neki židovi i muslimani će biti obilježeni;vidljivi znak pečata nije uvijek križ.Neće svi vjerni kršćani i svi vjerni sluge Božje biti obilježeni.Samo određene vjerne duše primaju pečat.Ne znam kako su odabrani od Boga,ali većina će biti katolički krščani .

Nakon 4 svjetskog rata

Mnogo ljudskih života je izgubljeno u ovom ratu i u pokolju krščana koji je prethodio ratu.Više života je izgubljeno nego u svim prethodnim ratovima zajedno.Saveznici pobjeđuju u ratu uz veliku cijenu.Mnogi gradovi su potpuno uništeni.SAD su sa velesile svedene na bijednu i jadnu naciju u stanju potpunog kaosa.Europa je oslobođena,ali smrt je svuda naokolo.
Cijeli svijet će plakati jao,jao,jao!
Sveti i mudri će željeti da veliki vladar vlada nad golemim teritorijem otprije okupiranog od strane ekstremističkih arapskih snaga.Ali lude svijeta će se protiviti toj ideji i ismijavati one koji vjeruju;mediji(ono što je ostalo od njih)će podržavati lude i govoriti protiv vladavine velikog vladara.
Čini se sigurnim i jasnim da se ta ideja,imati velikog vladara koji bi vladao nad golemim teritorijem prije držanog od strane ekstremista,neće dogoditi.Ali tada prvih šest trubalja sedmog pečata(što su događaji desete tajne)se ostvaruju. Tri dana tame

Izvor; 
http://www.catholicplanet.com/ Ipak, budimo strpljivi i pričekajmo http://glasbrotnja.net/religija/medugorje/deset-tajni

 

glasbrotnja.net

facebook komentari

Sponzori
Komentiraj

Vijesti

Krvnici Karadžić i Mladić žderu prasetinu u Haagu

Objavljeno

na

Objavio

Prije dva dana bili smo svjedoci opskurne kazališne predstave koju je uz pomoć svojih odvjetnika Tribunalu u Den Haagu i publici priredio balkanski mesar, krvnik i zločinac optužen za genocid i etničko čišćenje, Ratko Mladić. 

Kako bi izbjegao čitanje presude, taj ljudski šljam kojega Srbi nazivaju „narodnim herojem“ (to mogu samo oni, nitko drugi) Ratko Mladić, poduzeo je sve: od kuknjave zbog lošeg zdravlja, do pokušaja prekida zasjedanja galamom i na kraju napuštanjem sudnice, u nadi da će izricanje biti odloženo. Međutim, za divno čudo, ovoga puta Sudsko vijeće nije nasjelo i krvniku je pročitana osuđujuća presuda i to najteža – doživotna robija. Mada i 10 takvih kazni ne bi bile dovoljne za krvnika tog kalibra, žene iz Srebrenice i preživjele žrtve njegovih pokolja zadovoljne su što su doživjele kakvu-takvu zadovoljštinu.

Kako pišu srbijanski mediji s ponosom veličajući glavne protagoniste genocida u B i H Radovana Karadžića i Ratka Mladića – jer genocid je u zadnjih 150 godina sastavnica srpske nacionalne ideologije i ponos nacije, ili točnije pretežitog dijela te nacije – dvojica krvnika provela su večer uoči izricanja presude Mladiću u gozbi, odnosno krkanju prasetine, a povodom slave Radovana Karadžića „Aranđelovdana“. (http://www.alo.rs/ratko-i-radovan-jeli-pecenje-pred-presudu/132406).

Kojemu se to bogu klanjaju i u što vjeruju monstrumi poput njih zna valjda samo Srpska pravoslavna crkva koja poslovično, već stoljećima prednjači u ideologiji genocida i osvajanja zemalja drugih naroda, što je protivno i Bogu i kršćanskoj vjeri.

I ne samo to. Srpska pravoslavna crkva tradicionalno posvećuje krvnike, koljače i zločince, pa je za očekivati da u dogledno vrijeme i ova dvojica monstruma postanu njezini „svetitelji“ (kao što su već postali fašist, antisemit i antikrist Nikolaj Velimirović Žički, njegov kolega također fašist i zločinac Joanikije Lipovac, četnički koljači Milorad Vukojičić Maca, Slobodan Šiljaki mnogi drugi). Četnički vođa i koljač Draža Mihailović već se s njima nalazi na ikonama Srpske pravoslavne crkve, a to je siguran put ka „posvećenju“. Dakle, to je kod njih tako. I tu pomoći nema.

Nakon što se nakrkao prasetine (s Radovanom) i nalokao brlje, krvnik Mladić se ujutro pojavio pred Sudskim vijećem žaleći se na visoki krvni tlak. U njegovu korist lagali su, naravno i odvjetnici koji ga brane, ali provjerom je utvrđeno da se nikako ne radi o kritičnom stanju i da je tlak zločinca Ratka Mladića normalan (unatoč krkanju prasetine).

Tako je taj ljudski smrad na kraju ipak osuđen, nažalost, bez spominjanja brojnih masovnih zločina što ih je počinio u Hrvatskoj. Kakva-takva zadovoljština za narod iz Srebrenice, ali daleko je to od pravde.

Srbija likuje što je još jednom kilavi i nemušti Haag zažmirio i nije pogledao istini u oči, te izbjegao dati joj zasluženo mjesto u velikosrpskoj agresiji na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu.

Birokratima u Den Haagu najvažniji su, naravno, interesi velikih sila koje u vuku konce u Tribunalu.

Nama pak ostaju Dodik, Vučić, Dačić, Vulin, Šešelj i ostala srpska bagra sastavljena od nekoliko milijuna sljedbenika Ratka i Radovana, kojima su krvnici i izvršitelj genocida nacionalni junaci i ponos!?

Daj Bože da ne bude tako, ali svi su izgledi da će s njima ipak imati posla i naša djeca.

Zlatko Pinter

facebook komentari

Nastavi čitati

Vijesti

Haški sud proglasio Ratka Mladića krivim i osudio ga na DOŽIVOTNI zatvor!

Objavljeno

na

Objavio

Raspravno vijeće Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju (ICTY) u Haagu donio je nepravomoćnu presudu Ratku Mladiću i odredio mu doživotnu kaznu zatvora za Ratka Mladića.

Ratni zapovjednik vojske bosanskih Srba Ratko Mladić, osoba čije je ime postalo sinonimom za najteže ratne zločine počinjene na europskom tlu nakon Drugog svjetskog rata, konačno se danas suočio s pravdom na koju se čekalo više od dva desetljeća.

Haški sud proglasio ga je, između ostalim, krivim za genocid te osudio na doživotnu kaznu zatvora.

Raspravno vijeće Haškoga suda u utorak je proglasilo krivim zapovjednika vojske bosanskih Srba Ratka Mladića krivim za genocid u Srebrenici i zločine protiv čovječnosti u BiH te ga osudio na doživotnu kaznu zatvora

 

Mladić je proglašen krivim za deset od 11 točaka optužnice. Oslobođen je odgovornosti za prvu točku koja ga je teretila za genocid u šest općina istočne BiH jer je vijeće utvrdilo da zločini počinjeni u tim općinama ne predstavljaju genocid. Proglašen je krivim za genocid u Srebrenici, za progon, istrebljenje, ubojstva, deportacije i nečovječna djela kao zločine protiv čovječnosti te za ubojstva, teror, nezakonite napade na civile i uzimanje pripadnika UN-a za taoce kao ratne zločine. Zločini su se događali na području BiH od 1992. do 1995.


Ratko Mladić je zbog ometanja postupka izbačen iz sudnice. Pogledajte trenutak izbacivanja Ratka Mladića iz sudnice:

 

General Rahim Ademi: Mladićev veliki vojni poraz kod Šibenika

facebook komentari

Nastavi čitati
Sponzori

Komentari