Stari most u Mostaru predstavljen u Belgiji kao hrvatski dragulj UNESCO-a

138
Uzmučili se u bošnjakistanu poradi promocije Starog mosta Mostar kao nacionalne baštine Hrvata BiH , od strane belgijske turističke agencije MareTours: “Slična situacija kao sa reklamom u katalozima trgovačkog centra “Cactus” za Eurocrem iz Srbije u Luksemburgu, gdje su zloupotrijebljene turističke i historijske znamenitosti BiH, i u Belgiji se dogodio sličan slučaj. Tako  turistički radnici jedne tamošnje poznate agencije “Maretours” u gradu Leuvenu (gdje je glavna tvornica pivovara Stella Artois) nude na izlogu turističku ponudu Hrvatske sa slikom Starog mosta u Mostaru. Stari most je na plakatu opisan kao hrvatski dragulj UNESCO-a, neinformirani turistički radnici ili nešto drugo pitaju se u Avaz.ba ” Mi kažemo: Nisu neinformirani, nego znaju što pripada Hrvatima Herceg Bosne 🙂 kamenjar.com

facebook komentari

 • Naš Mostar ima svojih bisera 🙂 .. Staklenu zgradu bez stakala i Stari most koji je tek nedavno napravljen 🙂

 • Naš Mostar ima svojih bisera 🙂 .. Staklenu zgradu bez stakala i Stari most koji je tek nedavno napravljen 🙂

 • peppermintt

  haha je cika sarajstanaca, viš i belgijanci za Treći
  woohou 🙂

 • peppermintt

  haha je cika sarajstanaca, viš i belgijci za Treći
  woohou 🙂

 • HRSmoock

  Svi na vafle!!! Belgijske (srp: belgijanske) dakako.

 • HRSmoock

  Svi na vafle!!! Belgijske (srp: belgijanske) dakako.

 • moram te ovje malkice ispravit 🙂 neš mi zamjerit

  Belgijac/Belgijka ili Belgijanac/Belgijanka

  Jezikoslovci nisu složni u stavu kojem od ovih parova valja dati prednost. Do otprilike 1994. postojali su samo oblici Belgijanac i Belgijanka, a njihovo postojanje nije nitko
  dovodio u pitanje, odnosno nisu se uopće smatrali jezičnim problemom.

  Jezikoslovci koji prednost daju oblicima Belgijac i Belgijka tvrde da kada se etnik može tvoriti i sufiksom -ac i sufiksom -anac, prednost valja dati obliku na -ac. Pritom im je jedini
  argument učestalost. Sufiks -ac jest učestaliji od sufiksa -anac, ali ni potonji nije tako rijedak kako bi se moglo pomisliti.

  U ovom kontekstu možemo govoriti o dvama aspektima: općenitoj tvorbi etnika sufiksom -anac i njihovoj tvorbi prema imenima zemalja koja završavaju na -ija. Što se prvog
  aspekta tiče, sufiks -anac nije zanemariv: Amerikanac, Austrijanac, Burmanac,
  Čileanac, Dominikanac, Javanac, Kongoanac, Litvanac (uz Litavac), Papuanac,
  Peruanac, Perzijanac, Portorikanac, Samoanac, Spartanac, Tibetanac, Togoanac,
  Trojanac, pa čak iLiliputanac – samo su neki etnici tvoreni ovim sufiksorn.

  U tvorbi etnika prema osnovama na -ija (odnosno na -ij-) sufiks -ac znatno je učestaliji (Bolivijac, Gruzijac, Kenijac, Kolumbijac, Libijac, Nigerijac, Sirijac, Zambijac. .. ).
  Štoviše, sufiks -anac prema imenima zemalja javlja se u tek nekoliko
  slučajeva: Austrijanac, Belgi­janac, Perzijanac (iako primjerice etnici
  Sicilijanac ili Venecijanac dodatno svjedoče da ni ta kombinacija nije tako
  rijetka i nemoguća).

  Zaključujemo dakle da se etnici mogu tvoriti i sufiksom -anac, a ako se par
  Belgijanac/Belgijanka i odbaci, još uvijek nam ostaju dva imena stanovnika
  suvremenih država tvorena po tome modelu – Austrijanac/Austrijanka i
  Perzijanac/Perzijanka (drugih etni ka s ovom tvorbom ima i više). Drugim
  riječima: nećemo se riješiti nikakve “nepravil­nosti” u sustavu niti će on postati sustavniji i manji za jednu iznimku. Promjena Belgijanac > Belgijac ne unapređuje sustav. Kad se tomu doda i činjenica da su oblici Belgijanac i Bel­gijanka češći u upotrebi, češći u hrvatskim jezičnim korpusima, a i u velikoj su većini rječ­nika (ako ne i u svima), moramo se zapitati zašto je do uvođenja para Belgijac/Belgijka uopće i došlo.

 • moram te ovje malkice ispravit 🙂 neš mi zamjerit

  Belgijac/Belgijka ili Belgijanac/Belgijanka

  Jezikoslovci nisu složni u stavu kojem od ovih parova valja dati prednost. Do otprilike 1994. postojali su samo oblici Belgijanac i Belgijanka, a njihovo postojanje nije nitko
  dovodio u pitanje, odnosno nisu se uopće smatrali jezičnim problemom.

  Jezikoslovci koji prednost daju oblicima Belgijac i Belgijka tvrde da kada se etnik može tvoriti i sufiksom -ac i sufiksom -anac, prednost valja dati obliku na -ac. Pritom im je jedini
  argument učestalost. Sufiks -ac jest učestaliji od sufiksa -anac, ali ni potonji nije tako rijedak kako bi se moglo pomisliti.

  U ovom kontekstu možemo govoriti o dvama aspektima: općenitoj tvorbi etnika sufiksom -anac i njihovoj tvorbi prema imenima zemalja koja završavaju na -ija. Što se prvog
  aspekta tiče, sufiks -anac nije zanemariv: Amerikanac, Austrijanac, Burmanac,
  Čileanac, Dominikanac, Javanac, Kongoanac, Litvanac (uz Litavac), Papuanac,
  Peruanac, Perzijanac, Portorikanac, Samoanac, Spartanac, Tibetanac, Togoanac,
  Trojanac, pa čak iLiliputanac – samo su neki etnici tvoreni ovim sufiksorn.

  U tvorbi etnika prema osnovama na -ija (odnosno na -ij-) sufiks -ac znatno je učestaliji (Bolivijac, Gruzijac, Kenijac, Kolumbijac, Libijac, Nigerijac, Sirijac, Zambijac. .. ).
  Štoviše, sufiks -anac prema imenima zemalja javlja se u tek nekoliko
  slučajeva: Austrijanac, Belgi­janac, Perzijanac (iako primjerice etnici
  Sicilijanac ili Venecijanac dodatno svjedoče da ni ta kombinacija nije tako
  rijetka i nemoguća).

  Zaključujemo dakle da se etnici mogu tvoriti i sufiksom -anac, a ako se par
  Belgijanac/Belgijanka i odbaci, još uvijek nam ostaju dva imena stanovnika
  suvremenih država tvorena po tome modelu – Austrijanac/Austrijanka i
  Perzijanac/Perzijanka (drugih etni ka s ovom tvorbom ima i više). Drugim
  riječima: nećemo se riješiti nikakve “nepravil­nosti” u sustavu niti će on postati sustavniji i manji za jednu iznimku. Promjena Belgijanac > Belgijac ne unapređuje sustav. Kad se tomu doda i činjenica da su oblici Belgijanac i Bel­gijanka češći u upotrebi, češći u hrvatskim jezičnim korpusima, a i u velikoj su većini rječ­nika (ako ne i u svima), moramo se zapitati zašto je do uvođenja para Belgijac/Belgijka uopće i došlo.

 • HRSmoock

  Ma jezik ne miruje. Recimo od Španjolke smo stigli do Špankinje i sl. No, naši dragi lingvisti koji uglavnom kukaju zbog tuđica, neke stvari ne mogu da kodifikuju…Circa, 120, 130 godina….Stvar dodatno kompilkuju sitnice tipa Gruzijac je bilo koji stanovnik Gruzije, a Gruzin je nacionalnost…Primjera je bezbroj.

 • HRSmoock

  Ma jezik ne miruje. Recimo od Španjolke smo stigli do Špankinje i sl. No, naši dragi lingvisti koji uglavnom kukaju zbog tuđica, neke stvari ne mogu da kodifikuju…Circa, 120, 130 godina….Stvar dodatno kompilkuju sitnice tipa Gruzijac je bilo koji stanovnik Gruzije, a Gruzin je nacionalnost…Primjera je bezbroj.

 • Da, to je ‘živi organizam’ .. A neki su toliko napredovali da su sa Španjolkinje prešli na Španjolca…

  liberali 🙂

 • Da, to je ‘živi organizam’ .. A neki su toliko napredovali da su sa Španjolkinje prešli na Španjolca…

  liberali 🙂

 • HRSmoock

  Ili Ukrajinke na…Neću. Nije fazon. Uvjek me fascinira slavenski apetit za davanje kompleksnih imjena, a potom drive kroz padeže. Kako se zovu stanovnici sela Brijanje Donje, Pomahnitala Kobila (dobro, Besna Kobila) ili pazi sad, Hadžimilentijevićev Mlin :))

 • HRSmoock

  Ili Ukrajinke na…Neću. Nije fazon. Uvjek me fascinira slavenski apetit za davanje kompleksnih imjena, a potom drive kroz padeže. Kako se zovu stanovnici sela Brijanje Donje, Pomahnitala Kobila (dobro, Besna Kobila) ili pazi sad, Hadžimilentijevićev Mlin :))

 • :)) recimo Hrvatski jezik, sličan je i Srpski, spadaju među najteže jezike na svijetu

 • :)) recimo Hrvatski jezik, sličan je i Srpski, spadaju među najteže jezike na svijetu

 • HRSmoock

  Probaj naučiti deset riječi na mađarskom, finskom, estonskom…Prijateljica iz Estonije trenutno živi u Pešti, a mađarski i estonski su šatro srodni jezici. Za godinu dana je naučila malo…Jedva da može da naruči klopu u restoranu :)) Sve se može naučiti, samo treba vremena.

 • HRSmoock

  Probaj naučiti deset riječi na mađarskom, finskom, estonskom…Prijateljica iz Estonije trenutno živi u Pešti, a mađarski i estonski su šatro srodni jezici. Za godinu dana je naučila malo…Jedva da može da naruči klopu u restoranu :)) Sve se može naučiti, samo treba vremena.

 • peppermintt

  oli si se razvikao “namah” 😛 :)))

  🙂

 • peppermintt

  oli si se razvikao “namah” 😛 :)))

  🙂

 • škeleš meškeš udžur dž 🙂 .. ugro-finska skupina jezika je priča za sebe 🙂 http://www.youtube.com/watch?v=64pLhlXiZ90

 • peppermintt

  misliš slično težak ?

 • škeleš meškeš udžur dž 🙂 .. ugro-finska skupina jezika je priča za sebe 🙂 http://www.youtube.com/watch?v=64pLhlXiZ90

 • peppermintt

  misliš slično težak ?

 • da

 • peppermintt

  oli to nije zanimljivo, naime svi ljudi imaju posve jednaku anatomiju lica, usta, jezika ali im je jako teško naučiti različite govore ??

 • da. slične težine, a inače ta dva jezika su potpuno različita

 • peppermintt

  oli to nije zanimljivo, naime svi ljudi imaju posve jednaku anatomiju lica, usta, jezika ali im je jako teško naučiti različite govore ??

 • peppermintt

  haha nitko to kao Pervan ne napravi, kako je ono kazao kad su Milanović i Pusićka bili na putu ? kaže -odljev mozgova :)))

 • peppermintt

  haha nitko to kao Pervan ne napravi, kako je ono kazao kad su Milanović i Pusićka bili na putu ? kaže -odljev mozgova :)))

 • Nije poanta naučit riječi, treba ih posložit u smislenu rečenicu. Neka Mađar proba naučiti dvije rečenice Hrvatskog. 🙂

  Treba se pomučit i naučit jedan dva strana jezika, al zato kad ‘očepi’ .. znam ljudi nauče poo deset petnaest stranih jezika…

 • Nije poanta naučit riječi, treba ih posložit u smislenu rečenicu. Neka Mađar proba naučiti dvije rečenice Hrvatskog. 🙂

  Treba se pomučit i naučit jedan dva strana jezika, al zato kad ‘očepi’ .. znam ljudi nauče poo deset petnaest stranih jezika…

 • 🙂

 • 🙂

 • peppermintt

  niš ne razmim 😛 :)))

 • peppermintt

  niš ne razmim 😛 :)))

 • ono je bilo na ha-te-em-el-u .. posebna vrsta ljudi to govori.. bolje ti se maknit od njih 🙂

  nego pogledaj malo dnevnik što sam zalipio gore :))

 • ono je bilo na ha-te-em-el-u .. posebna vrsta ljudi to govori.. bolje ti se maknit od njih 🙂

  nego pogledaj malo dnevnik što sam zalipio gore :))

 • HRSmoock

  E, sad baš jednaku anatomiju lica…Ne znam. Ima slučajeva…

 • HRSmoock

  E, sad baš jednaku anatomiju lica…Ne znam. Ima slučajeva…

 • peppermintt

  dobro moguće, ali jednaka je glava i lipa i ona manje lipa, :)) šala naravno nema razlike
  ozbiljno velim, recimo teško nam je izgovarati riči na nkeim jezicima a da smo tam rođeni bilo bi nam normala. Nekako se nameće da je sve to na psihološkoj razini..

 • peppermintt

  dobro moguće, ali jednaka je glava i lipa i ona manje lipa, :)) šala naravno nema razlike
  ozbiljno velim, recimo teško nam je izgovarati riči na nekim jezicima a da smo tam rođeni bilo bi nam normala. Nekako se nameće da je sve to na psihološkoj razini..

 • peppermintt

  dobar, ej a bolji mu je iz ove emisije razgovor s Dalaj lamom 🙂

 • peppermintt

  dobar, ej a bolji mu je iz ove emisije razgovor s Dalaj lamom 🙂

 • HRSmoock

  Zato ja volim pametne glavice kao što si ti :)) Elem, više me brine nerazumjevanje na istim jezicima. Oponašanje ide do određene razine, jezik je kompleksniji vid komunikacije i izražavanja emocija. Ali uz malo truda…

 • HRSmoock

  Zato ja volim pametne glavice kao što si ti :)) Elem, više me brine nerazumjevanje na istim jezicima. Oponašanje ide do određene razine, jezik je kompleksniji vid komunikacije i izražavanja emocija. Ali uz malo truda…

 • HRSmoock

 • HRSmoock

 • ima dobrih priloga. Ova šala na 3:50. i prilog o Nikoli Tesli.

 • ima dobrih priloga. Ova šala na 3:50. i prilog o Nikoli Tesli.

 • ovo je baš anomalija 😀

 • ovo je baš anomalija 😀

 • HRSmoock

  Koristio sam sličku kao avatar na jednom amerskom forumu (gun related). Nikome ništa nije bilo čudno. A tek ime…Seljo Bear. Ni to nije izazvalo pozornost .)))

 • HRSmoock

  Koristio sam sličku kao avatar na jednom amerskom forumu (gun related). Nikome ništa nije bilo čudno. A tek ime…Seljo Bear. Ni to nije izazvalo pozornost .)))

 • :)) ovaj je lijep kakvih amera ima :))

 • :)) ovaj je lijep kakvih amera ima :))

 • HRSmoock

  Javlja mi se da je ovaj “naš” ili možda čak i švabo. Ova frizura…Mada imali su i Ameri takve epizode. Ne mogu se sjetiti gdje sam pokupio sliku. Prikupljam tako, zlu ne trebalo…

 • HRSmoock

  Javlja mi se da je ovaj “naš” ili možda čak i švabo. Ova frizura…Mada imali su i Ameri takve epizode. Ne mogu se sjetiti gdje sam pokupio sliku. Prikupljam tako, zlu ne trebalo…

 • peppermintt

  bumo i frljfljali :)) e zato dica lako uče jezike, nisu opterećeni viškom zamornog materijala
  tak ja promatram moje nećake, napose mala zvrca , imala je ma ni tri godine i vraćamo se mi iz šetnje a ono pun dvor obuće, ja velim aa tko li je sad od gostiju a ona šmrljica pogleda i nabroja koje su čije eej, to je stalna ekipa babinih frendica na kavi al ja ne obratim pozornost a ona je sve to snimila 🙂
  sve iz glave kreće sve kočnice i ograde 🙂

 • peppermintt

  bumo i frljfljali :)) e zato dica lako uče jezike, nisu opterećeni viškom zamornog materijala
  tak ja promatram moje nećake, napose mala zvrca , imala je ma ni tri godine i vraćamo se mi iz šetnje a ono pun dvor obuće, ja velim aa tko li je sad od gostiju a ona šmrljica pogleda i nabroja koje su čije eej, to je stalna ekipa babinih frendica na kavi al ja ne obratim pozornost a ona je sve to snimila 🙂
  sve iz glave kreće sve kočnice i ograde 🙂

 • peppermintt

  koje ? pa nema niš ni viška ni manjka

 • peppermintt

  koje ? pa nema niš ni viška ni manjka

 • HRSmoock

  O, karijera u policiji joj se smiješi. :)) Pamti sumnjvce. Kao na kavi, a ovamo plotuju protivu države :))

 • HRSmoock

  O, karijera u policiji joj se smiješi. :)) Pamti sumnjvce. Kao na kavi, a ovamo plotuju protivu države :))

 • peppermintt

  Looooooooool pa napokon i takve dočekat u eraniji 😛 :)))

 • peppermintt

  Looooooooool pa napokon i takve dočekat u eraniji 😛 :)))

 • cleuna

  Eto ti ga na.
  I tako i Belgija postade “fašistička tvorevina”.
  Ali jedna činjenica se ne može zanemariti,u zadnje vrijeme nešto puna “grešaka” na račun BiH i to iz EU.
  U Sarystanu proglašen prvi stupanj borbene gotovosti.

 • cleuna

  Eto ti ga na.
  I tako i Belgija postade “fašistička tvorevina”.
  Ali jedna činjenica se ne može zanemariti,u zadnje vrijeme nešto puna “grešaka” na račun BiH i to iz EU.
  U Sarystanu proglašen prvi stupanj borbene gotovosti.

 • peppermintt

  haha dašta, pripremaju punjenje za topove od halal-halve :))) a tek kad razviju leteće ćilime :)))

 • peppermintt

  haha dašta, pripremaju punjenje za topove od halal-halve :))) a tek kad razviju leteće ćilime :)))

 • peppermintt

  :))) a znadeš li recimo da smo mi japancima jaaako ružni ? Ovako visoki i svijetli njima se činimo krakati :))

 • peppermintt

  :))) a znadeš li recimo da smo mi japancima jaaako ružni ? Ovako visoki i svijetli njima se činimo krakati :))

 • HRSmoock

  A ja baš volim Japanke. Sad si me rastužila. Znam samo da ne mogu da skontaju proporcije bijele (Kavkaske) rase. Zato Kinezi prave naopaku garderobu. Sve košulje koje sam probao…Kratki rukavi.

 • HRSmoock

  A ja baš volim Japanke. Sad si me rastužila. Znam samo da ne mogu da skontaju proporcije bijele (Kavkaske) rase. Zato Kinezi prave naopaku garderobu. Sve košulje koje sam probao…Kratki rukavi.

 • peppermintt

  One su sve sitne i slatke 🙂 a doista neke smo projekte odrađivali s japancima i tako naravno dođe i do te priče , meni bilo neobično ali opet kad promisliš nije čudo. Ja s svojih 174 nisam previsoka ono baš taman ali njih s visoka gledam :)))

 • peppermintt

  One su sve sitne i slatke 🙂 a doista neke smo projekte odrađivali s japancima i tako naravno dođe i do te priče , meni bilo neobično ali opet kad promisliš nije čudo. Ja s svojih 174 nisam previsoka ono baš taman ali njih s visoka gledam :)))

 • HRSmoock

  Oho, 174. Košarkašice. No, za mene si i dalje mala. 197. Ajde da ne lažem, ja volim žene. Bijele, crne, žute…Još i ako one mene vole, ugođaj je potpun. A mogu da zamislim da Azijatima djelujemo ogromno. Mada…Prošle godine sam opazio u Bgd. Kineskinju koja je sigurno imala 180. E, da vidiš i čuješ kako šprehaju sto na sat. Kažem, meni su slatke.

 • HRSmoock

  Oho, 174. Košarkašice. No, za mene si i dalje mala. 197. Ajde da ne lažem, ja volim žene. Bijele, crne, žute…Još i ako one mene vole, ugođaj je potpun. A mogu da zamislim da Azijatima djelujemo ogromno. Mada…Prošle godine sam opazio u Bgd. Kineskinju koja je sigurno imala 180. E, da vidiš i čuješ kako šprehaju sto na sat. Kažem, meni su slatke.

 • peppermintt

  malo je to za košarkašice jedino za misto playmakerice , a ide to meni 😛
  a što ću ti reć neg ki manekenka 😛 :))
  je to za kineze , ali ovo su japanezi a budu navikli nek češće putuju 🙂

 • peppermintt

  malo je to za košarkašice jedino za misto playmakerice , a ide to meni 😛
  a što ću ti reć neg ki manekenka 😛 :))
  je to za kineze , ali ovo su japanezi a budu navikli nek češće putuju 🙂

 • cleuna

  A mornarica s Miljacke s oba gumenjaka krene prema Neumu.
  A tek ako uspiju nabaviti gorivo za ona dva helikoptera?

 • cleuna

  A mornarica s Miljacke s oba gumenjaka krene prema Neumu.
  A tek ako uspiju nabaviti gorivo za ona dva helikoptera?

 • Bollero

  ” moram te ovje malkice ispravit ”

  ša ti je ba lega- Belgijance neka ispravlja vacca, bitne su Belgijanke !
  Tako si barem do sada zborio ! 🙂 Vozdra raya na 4 strane dunjaluka !

 • Bollero

  ” moram te ovje malkice ispravit ”

  ša ti je ba lega- Belgijance neka ispravlja vacca, bitne su Belgijanke !
  Tako si barem do sada zborio ! 🙂 Vozdra raya na 4 strane dunjaluka !

 • Disi bolero lega! … 🙂 i ja kažem, kakvo je ovo vrijeme došlo uf, ja još uvijek ‘belgijanke’ ispravljam, staromodan tip!

 • Bollero

  Hadžimilentijevićev Mlin ! Melju li tude zobovinu, iman nekih par tona za export u Saudiju, devama ! Nikako stati na zelenu granu jahrane ! 🙂

 • Disi bolero lega! … 🙂 i ja kažem, kakvo je ovo vrijeme došlo uf, ja još uvijek ‘belgijanke’ ispravljam, staromodan tip!

 • Bollero

  Hadžimilentijevićev Mlin ! Melju li tude zobovinu, iman nekih par tona za export u Saudiju, devama ! Nikako stati na zelenu granu jahrane ! 🙂

 • Bollero

  ” odljev mozgova ”

  Prije bi se reklo- odljev madraca i funura !

 • Bollero

  ” odljev mozgova ”

  Prije bi se reklo- odljev madraca i funura !

 • Bollero

  “Stari most koji je tek nedavno napravljen”

  Dade se to đematlijama, oni ponekad i bukovinu izvezu pod borovinu. U exportu su uvik za poziciju “Zlatni međed”.

 • Bollero

  “Stari most koji je tek nedavno napravljen”

  Dade se to đematlijama, oni ponekad i bukovinu izvezu pod borovinu. U exportu su uvik za poziciju “Zlatni međed”.

 • Bollero

  Ma neki job stegli lega, pa velin sebi- idem pozdraviti skvadru of Kamenjar malo…red je brezbeli ! Vidim da ste u formi ti Smoocky i Pepy. Fino vas vidit, nene mi ! 🙂

 • Bollero

  Ma neki job stegli lega, pa velin sebi- idem pozdraviti skvadru of Kamenjar malo…red je brezbeli ! Vidim da ste u formi ti Smoocky i Pepy. Fino vas vidit, nene mi ! 🙂

 • ma eto ih tamo 🙂 .. Lako bi ja za njih nego nas optužuju za rušenje tog starog.. Kažu vi ste! niđe im veze!

 • ma eto ih tamo 🙂 .. Lako bi ja za njih nego nas optužuju za rušenje tog starog.. Kažu vi ste! niđe im veze!

 • je .. drago mi je da si svratio (na piće) . hvala tebi, nismo te mi zaboravili, podilimo koji lajk i na drugim mjestima 🙂 .. nekako smo ovdje najopušteniji..

 • je .. drago mi je da si svratio (na piće) . hvala tebi, nismo te mi zaboravili, podilimo koji lajk i na drugim mjestima 🙂 .. nekako smo ovdje najopušteniji..

 • HRSmoock

  Pozdrav i tebi, Bole majstore! Još kad ne bismo morali da radimo :)) Makar mali predah…Eh, nema veze. Ionako je kišno.

 • HRSmoock

  Pozdrav i tebi, Bole majstore! Još kad ne bismo morali da radimo :)) Makar mali predah…Eh, nema veze. Ionako je kišno.

 • Bollero

  A znan da si liberalan ovdi, do yaya…oprosti na izrazu, ali ovo san ako slučajno pročita vacca ! 🙂

 • Bollero

  A znan da si liberalan ovdi, do yaya…oprosti na izrazu, ali ovo san ako slučajno pročita vacca ! 🙂

 • HRSmoock

  Čitam Vaccu neki dan i skontam da se nakucalo godina. Čim se sjećamo nekih stvari. Bolje bi bilo da ne znamo ništa o tome…Bolje!

 • Bollero

  Ma ša će šaneri optužiti ba, oni ne mogu o sebi, kamoli o nama ! 🙂

  Za njih je Albanija postala pojam, još da im nije nas susjeda- sve bi to završilo kod druga Asada ! 🙂

 • HRSmoock

  Čitam Vaccu neki dan i skontam da se nakucalo godina. Čim se sjećamo nekih stvari. Bolje bi bilo da ne znamo ništa o tome…Bolje!

 • Bollero

  Ma ša će šaneri optužiti ba, oni ne mogu o sebi, kamoli o nama ! 🙂

  Za njih je Albanija postala pojam, još da im nije nas susjeda- sve bi to završilo kod druga Asada ! 🙂

 • Bollero

  Pa imamo i mi podikojeg liberala- okolo Sinja ! 🙂

 • Bollero

  Pa imamo i mi podikojeg liberala- okolo Sinja ! 🙂

 • HRSmoock

  Sinjska alk…Anka liberalka! Bolje biti liberalan nego ovi..Libertandos-oslobodioci razni, roso-neri.

 • Bollero

  Ma koji mu ono đava zalijepi sliku tamo…e nije trebalo, nene mi ! 🙂

 • HRSmoock

  Sinjska alk…Anka liberalka! Bolje biti liberalan nego ovi..Libertandos-oslobodioci razni, roso-neri.

 • Bollero

  Ma koji mu ono đava zalijepi sliku tamo…e nije trebalo, nene mi ! 🙂

 • HRSmoock

  Koju sliku? Ja baš krenuo da guram slike poslijednjih dana.

 • HRSmoock

  Koju sliku? Ja baš krenuo da guram slike poslijednjih dana.

 • Bollero

  Meni su naj cool ovi montenegrovci – kad im prirede dobrodošlicu. Jahrane, radi ortopedija 300 na sat, pršte kosti junačke !:)

 • Bollero

  Meni su naj cool ovi montenegrovci – kad im prirede dobrodošlicu. Jahrane, radi ortopedija 300 na sat, pršte kosti junačke !:)

 • Bollero

  Ma netko jest, na nekoj temi jbt- nisam za te udarce ispod pojasa. Znaš mene fer-play na prvom mistu ! 🙁

 • Bollero

  Ma netko jest, na nekoj temi jbt- nisam za te udarce ispod pojasa. Znaš mene fer-play na prvom mistu ! 🙁

 • HRSmoock

  Kakvi srdačni ljudi žive na Balkanu :)) Puni bratske ljubavi i onako…Nego meni to bacakanje i ljubljenje (o stiskanju da ne pričam) onako…Malo je gej. Samo drugarice pionirke treba grliti. I stiskati.

 • HRSmoock

  Ispod pojasa je O.K. ako imaš rukavice. U protivnom, čist pederluk.

 • HRSmoock

  Kakvi srdačni ljudi žive na Balkanu :)) Puni bratske ljubavi i onako…Nego meni to bacakanje i ljubljenje (o stiskanju da ne pričam) onako…Malo je gej. Samo drugarice pionirke treba grliti. I stiskati.

 • HRSmoock

  Ispod pojasa je O.K. ako imaš rukavice. U protivnom, čist pederluk.

 • Bollero

  Ma o čemu ti pričam…razumimo se frend ! 🙂

 • Bollero

  Ma o čemu ti pričam…razumimo se frend ! 🙂

 • HRSmoock

  Nestade kave, nazad na šljaku. Nema odmora dok traje…Znaš već. Pozdrav, Bole!

 • HRSmoock

  Nestade kave, nazad na šljaku. Nema odmora dok traje…Znaš već. Pozdrav, Bole!

 • Bollero

  Ime mu je Šime, nene mi ! 🙂

 • Bollero

  Vozdra kralju !

 • Bollero

  Ime mu je Šime, nene mi ! 🙂

 • Bollero

  Vozdra kralju !

 • :)) ma jesan svugdi.. samo neću da se metiljan

 • :)) ma jesan svugdi.. samo neću da se metiljan

 • ja nisam u toku! ne znam o čemu se radi?

 • ja nisam u toku! ne znam o čemu se radi?

 • cleuna

  A n’eš ti.
  Pa šta i da jesmo?

 • cleuna

  A n’eš ti.
  Pa šta i da jesmo?