U Jajcu Ljetna škola stećaka

  1

  stecak dio”Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca” uz pokroviteljstvo Općinskog načelnika grada Jajca Edina Hozana organizira Ljetnu školu stećaka od 20. do 26. kolovoza.

  U okviru škole će biti razrađeno 10 tematskih cjelina:
  1. Historiografska dekonstrukcija: Čiji su naši stećci?
  2. Ukrasni motivi
  3. Figuralne kompozicije
  4. Estetika i simbolizam umjetnosti stećaka
  5. Epitafi – “Knjiga života”
  6. Umijeće umiranja: individualizacija i humanizacija smrti
  7. Nekropole – “gradovi mrtvih”
  8. Zone rasprostiranja stećaka i klesarske škole s posebnim osvrtom na najnovije rezultate istraživanja stećaka okoline Jajca
  9. Bosanska “Škola smrti”: interkonfesionalnost stećaka
  10. Nominacija stećaka na listu svjetske baštine Unesco-a Predavač će biti Prof. dr. Dubravko Lovrenović, dopisni član Akademije nauka i umjetnosti BiH.

  Predviđeno mjesto održavanja predavanja je Dom kulture Jajce od 20. do 26. kolovoza, a svečano otvorenje je 20. kolovoza u 11 sati.

  Predavanja će se vršiti svaki od navedenih dana u periodu od 11 do 13 sati. U okviru predavanja planirane su power-point prezentacije radi lakšeg praćenja izlaganja koncipiranog za najširi auditorij.

  facebook komentari

  • peppermintt

   uf ekipe, čuj Dubravko -bosanac predavač onda će bit jasno čiji su “naši ” stećci