Connect with us

BiH

Utvrđen Nacrt Proračuna – osigurana sredstva za borbu protiv COVID-a 19

Objavljeno

on

Arhiva

Vijeće ministara BiH jednoglasno je utvrdilo Nacrt zakona o Proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, koji će Ministarstvo financija i trezora dostaviti Predsjedništvu BiH, nadležnom za njegovo predlaganje. Proračunom je osigurano 21.684.000 KM za borbu protiv pandemije uzrokovane koronavirusom, a Vijeće ministara BiH će posebnim odlukama propisati korisnike, namjenu, iznos i način korištenja ovih sredstava.

Ukupni prihodi, primici i financiranje institucija BiH u 2021. godini iznose 1.027.100.000 KM, što je povećanje za 3% u odnosu na proračun iz prethodne godine, dok servisiranje vanjskog duga Bosne i Hercegovine iznosi 843.905.504 KM i veće je za 5% u odnosu na Proračun institucija BiH za 2020. godinu. Plaće zaposlenih u institucijama BiH ostaju na razini iz prethodne godine.

Prihodi od izravnih poreza iznose 780.000.000 KM, i na razini su iz 2020. godine.

Tako ukupni rashodi institucija Bosne i Hercegovine i servisiranje vanjskog duga Bosne i Hercegovine u Nacrtu proračuna za 2021. godinu iznose 1.871.005.504 KM i u odnosu na 2020. godinu veći su za 4 %, odnosno 67.452.574 KM.

Više od 13,7 milijuna eura granta EU za nabavu cjepiva

Na sjednici je utvrđen Prijedlog za zaključivanje Ugovora o grantu s aneksima I – VII između Europske unije, koju zastupa Europska komisija, i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koji će biti dostavljen Predsjedništvu BiH.

Cilj Ugovora je dodjeljivanje bespovratnih financijskih sredstava BiH za provođenje akcija pod nazivom „EU za zdravlje – Doprinos raspoloživosti i pristupu cjepivima protiv Covida-19“.

Riječ je o grantu Europske unije u iznosu 13.775.280 eura, a razdoblje implementacije je 18 mjeseci.

Do 85 % ovih sredstava koristit će se isključivo za nabavu lijekova – cjepiva protiv Covida-19 od zemalja članica Europske unije, a preostalih 15 % za nabavu medicinske opreme i potrošnog materijala, te druge troškove.

Očekuje se da bi do kraja travnja ove godine prva cjepiva iz ovog programa mogla stići u BiH.

Potvrđen interes BiH za donaciju NR Kine za 50.000 cjepiva Sinopharma

Vijeće ministara BiH će uputiti obavijest Veleposlanstvu NR Kine u BiH, kojom Bosna i Hercegovina službeno potvrđuje interes za prihvat donacije od 50.000 doza Sinopharm cjepiva protiv Covida-19, čime je prihvaćena diplomatska nota Veleposlanstva Narodne Republike Kine u Sarajevu od 24. ožujka 2021. godine.

Ministarstvo vanjskih poslova BiH zaduženo je da Veleposlanstvu Narodne Republike Kine u Bosni i Hercegovini, bez odgađanja, uputi službeni zahtjev BiH za ponuđenu donaciju od 50.000 doza Sinopharm cjepiva protiv Covida-19, nakon čega će se provesti relevantna zakonska procedura u svrhu realizacije donacije u BiH.

Prihvaćen amandman SAGAVI-jem

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog za zaključenje amandmana na Ugovor o nabavi cjepiva – „Commitment agreement-committed purchase arrangement“ – između Vijeća  ministara BiH i Globalne alijanse za cjepiva (GAVI), s ciljem ubrzanja isporuke cjepiva za BiH, uz korekciju na sjednici.

Ovim amandmanom stvara se pretpostavka za prijenos ranije uplaćenih sredstava doznačenih iz BiH na poseban podračun GAVI-ja, isključivo s ciljem bržeg transfera sredstava na račun UNICEF-a za nabavu cjepiva.

Riječ je o tehničkim pitanja koja neće prouzrokovati potrebu za izdvajanje dodatnih financijskih sredstava iz proračuna institucija BiH, jer je novac ranije uplaćen.

Donacija Japana za učinkovitije upravljanje migrantskom krizom

Na prijedlog Ministarstva sigurnosti utvrđen je Prijedlog sporazuma putem razmjena nota između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Japana o bespovratnoj japanskoj pomoći u iznosu od 500 milijuna japanskih jena.

Donacija u iznosu oko osam milijuna KM namijenjena je borbi protiv ilegalnih migracija i učinkovitijem upravljanju migrantskom krizom u BiH.

Sredstva će biti utrošena za nabave modernih sigurnosnih kamera kako bi se povećao nadzor granica, vozila s ugrađenim sigurnosnim kamerama za potrebe patrola, te kombija za siguran transport ilegalnih stranaca i osoblja tijela za provođenje zakona.

Izrada Strategije za borbu protiv organiziranog kriminala

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o formiranju Radne skupine za izradu Strategije za borbu protiv organiziranog kriminala u BiH za razdoblje 2021. – 2024. godine, s izmjenom na sjednici.

U Radnu skupinu su imenovani predstavnici nadležnih državnih, entitetskih i institucija Brčko distrikta BiH, koji će u roku od devet mjeseci od dana donošenja ove odluke pripremiti i Vijeću ministara BiH na usvajanje dostaviti strategiju i akcijski plan za borbu protiv organiziranog kriminala u BiH za razdoblje 2021. – 2024. godine.

Istovremeno će u roku od šest mjeseci pripremiti i Vijeću ministara na usvajanje dostaviti dokument „Procjene prijetnje od organiziranog kriminala u BiH“.

Pripreme za stavljanje u funkciju mosta preko rijeke Save kod Svilaja

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva komunikacija i prometa o realizaciji Projekta izgradnje međudržavnog mosta preko rijeke Save kod Svilaja i priključnih graničnih dionica autoceste na Koridoru Vc i statusu izgradnje i otvaranja privremenog graničnog prijelaza Svilaj.

Ministarstvo komunikacija i prometa, Ministarstvo sigurnosti i Uprava za neizravno oporezivanje su zaduženi da,  u skladu za svojim nadležnostima, poduzmu aktivnosti na stvaranju uvjeta za stavljanje u funkciju novoizgrađenog mosta preko rijeke Save kod Svilaja.

Smanjeni uvoz i izvoz, ali i trgovinski deficit u BiH

Analiza vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, koju je usvojilo Vijeće ministara na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, pokazuje da je ukupna robna razmjena BiH iznosila 27,4 milijarde KM i smanjena je za 11,6 % u odnosu na prethodnu godinu.

U prošloj godini zabilježen je pad izvoza za 8,5 %, ali i pad uvoza za 13,4 %, što je utjecalo na  rast stope pokrivenosti uvoza izvozom za 3,3 %.

Vrijednost izvezene robe bila je 10,52 milijarde KM, a vrijednost uvezene robe iznosila je 16,89 milijardi KM, te je zabilježen vanjskotrgovinski deficit od 6,37 milijardi KM. Praktično je zabilježen pad trgovinskog deficita za 20,4 % u odnosu na prethodnu godinu.

Europska unija je i dalje naš glavni vanjskotrgovinski partner, tako da u ukupnom obujmu robne razmjene EU sudjeluje sa 65,3 %, zatim slijede zemlje potpisnice sporazuma „CEFTA 2006“, koje sudjeluju s 14%, dok udio ostalih zemalja iznosi 20,7 %.

Bosna i Hercegovina je u 2020. godini najviše izvozila u: Njemačku (1,63 milijarde KM), Hrvatsku (1,36 milijardi KM), Srbiju (1,15 milijardi KM), Italiju (1,02 milijarde KM), Austriju (1,01 milijardu KM), Sloveniju (954,08 milijuna KM), Tursku (314,25 milijuna KM), te Crnu Goru (293,1 milijun KM).

Istovremeno smo najviše  uvozili iz: Njemačke (2,07 milijardi KM), Italije (1,95 milijardi KM), Srbije (1,90 milijardi KM), Hrvatske (1,52 milijarde KM), Kine (1,36 milijardi KM), Turske (896,73 milijuna KM), Slovenije (840,87 milijuna KM), te iz Austrije (682,57 milijuna KM).

Od glavnih trgovinskih partnera, najveću pokrivenost uvoza izvozom imamo s Austrijom (147 %), Slovenijom (113 %), Hrvatskom (89 %), Njemačkom (78,6 %), Francuskom (78 %), Srbijom (61 %), te s Italijom (52 %). Pored ovih zemalja, značajan trgovinski partner BiH je Kina, međutim pokrivenost uvoza izvozom s tom zemljom je mala i iznosi 1,9 %.

Usvojena godišnja platforma o obavještajno – sigurnosnoj politici

Na prijedlog predsjedatelja, na sjednici je razmotrena Godišnja platforma o obavještajno-sigurnosnoj politici za 2021. godinu, koju priprema Vijeće ministara BiH.

Ova platforma će biti dostavljena Predsjedništvu BiH na razmatranje. Platforma sadrži opće smjernice za rad Obavještajno-sigurnosne agencije BiH (OSA) u skladu s međunarodnim standardima. Donošenjem Platforme usmjerava se godišnji rad OSA-e, njeni zadaci, ciljevi i prioriteti djelovanja u  području njene nadležnosti.

Imenovanja

Vijeće ministara BiH imenovalo je Vesnu Ćužić za direktora, te Radmilu Čičković i Adnana Cerića za zamjenike direktora Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, kao najbolje rangirane kandidate iz Mišljenja Agencije za državnu službu BiH, nakon završene procedure javnog natječaja.

Na sjednici je doneseno i Rješenje o imenovanju Davorina Primorca za direktora Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (BHANSA) i Tomislava Marinkovića za zamjenika direktora –  rukovoditelja Sektora za operacije, tehniku i servis u BHANSA-i.

Direktor i zamjenik direktora su, nakon provedene natječajne procedure, imenovani na prijedlog Vijeća Agencije na mandat od pet godina.

Formirana Radna skupina za socijalni dijalog u institucijama BiH

Na sjednici je donesena Odluka o formiranju Radne skupine za socijalni dijalog sa sindikatima u institucijama BiH.

U Radnu skupinu imenovani su predstavnici tri sindikata, i to  policijskih tijela u BiH, državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH i Uprave za neizravno oporezivanje, te državnih ministarstava financija i trezora, sigurnosti i pravde.

Zadatak Radne skupine je razmatranje pitanja i prijedloga mjera koje se odnose na poboljšanje statusa radnika u institucijama BiH

Podijeli članak s prijateljima

Što vi mislite o ovoj temi?

Oglasi
Komentiraj
Advertisement

Komentari