Connect with us

Reagiranja

UZDBV zahtjeva suspenziju i pokretanje stegovnog postupka protiv Dejana Jovića

Objavljeno

-

Predmet: Zahtjev za suspenzijom i pokretanjem stegovnog postupka protiv  Dejana Jovića djelatnika na Fakultetu političkih znanosti

         –  traži se

 

Poštovani ministre Fuchs,

 

članovi Udruge zagrebački dragovoljci branitelji Vukovara zgroženi su jučerašnjim medijskim istupom djelatnika Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu Dejana Jovića u kojem je prekršio Deklaraciju o Domovinskom ratu i to u nekoliko segmenata te zahtijevamo trenutnu suspenziju i pokretanja stegovnog postupka protiv Dejana Jovića.

 

U članku objavljenom na poveznici ‘STVOREN JE MIT, SRBI SE OZNAČAVAJU KAO AGRESORI!’ Profesor Jović sa zagrebačkog fakulteta: ‘Jedan od razloga smanjenja broja je i slavljenje Domovinskog rata’ – Dnevno.hr

na sramotan, mrzilački i iznad svega za nas hrvatske branitelje koji smo branili našu domovinu Hrvatsku od srpsko-četničkog agresora te preživjeli kalvarije srpskih koncentracijskih logora  uvredljiv način, Dejan Jović dovodi u vezu slavljene pobjeda u Domovinskom ratu i smanjeni broj pripadnika srpske nacionalne manjine po popisu iz 2021. godine u Hrvatskoj. Jednako tako Dejan Jović negira činjenicu da Srbi jesu agresori na Hrvatsku što je nedopustivo, a osobito jer se radi o osobi koja je odgovorna za obrazovanje na hrvatskom fakultetu. U nastavku Deklaracija o Domovinskom ratu.

 

NN 102/2000 (17.10.2000.), Deklaracija o Domovinskom ratu

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Ističući da su pobjedom u Domovinskom ratu (1991.–1995.) hrvatski narod i građani potvrdili svoju odlučnost i spremnost za uspostavu i očuva­nje Republike Hrvatske kao samostalne i nezavisne suverene i demokratske države,

 

smatrajući da su teme­ljne vrijednosti Domovinskog rata jed­no­značno prihvaćene od cijeloga hrvatskog naroda i svih građana Republike Hrvatske,

 

polazeći od potrebe da Republika Hrvatska upravo na zna­čaju i teme­ljnim vrijednostima Domovinskog rata osigura svoj miran i nesmetan sveukupni demokratski razvitak,

 

potvrđujući da je na Republiku Hrvatsku oružanu agresiju izvršila Srbija, Crna Gora i JNA s oružanom pobunom dijela srp­skog pučanstva u Republici Hrvatskoj,

 

izražavajući vo­lju Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora, sukladno Ustavu Republike Hrvatske, da nakon što je Republika Hrvatska postala samostalna i suverena država nije spremna stupati ni u kakve jugoslavenske ili balkanske državne saveze,

 

radi zaustav­lja­nja radikalne politizacije Domovinskog rata i zabri­njavajuće­g polarizira­nja hrvatskoga društva, što može imati dalekosežne pos­ljedice, Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora donosi

 

DEKLARACIJU
O DOMOVINSKOM RATU

 

  1. Stvara­njem Republike Hrvatske, kao samostalne i suverene države u međunarodno priznatim granicama, ostvarene su sto­ljene tež­nje hrvatskoga naroda i građana Republike Hrvatske za svojom državom na teme­lju zajedništva hrvatskog naroda u Domovini i svijetu s plebiscitarno izraženom vo­ljom u Ustavu iz 1990. godine da teme­ljne vrednote ustavno-pravnog poretka budu sloboda, pravda, vladavina prava, mirotvorstvo s nacionalnom ravnopravnošću i poštova­nje prava čovjeka.

 

  1. Republika Hrvatska vodila je pravedan i le­gitiman, obrambeni i oslobodite­ljski, a ne agresivni i osvajački rat prema bilo kome u kojem je branila svoj teritorij od velikosrpske agresije unutar međunarodno priznatih granica.

 

  1. Uspješna obrana u Domovinskom ratu s konačnim oslo­bo­dilačkim vojnoredarstvenim operacijama »B­ljesak« i »Oluja« te kasnijom mirnom reinte­gracijom hrvatskog Podunav­lja, stvorila je sve pretpostavke za skladan razvitak Republike Hrvatske kao zem­lje koja prihvaća demokratske standarde suvremenoga zapadnog svijeta i otvara brojne mogućnosti približava­nja tom svijetu u političkom, sigurnosnom, gospodarskom i kulturnom smislu.

 

  1. Teme­ljna vrijednost Domovinskog rata jest uspostava i obrana državnog suvereniteta i teritorijalnog inte­griteta Republike Hrvatske, čime su stvorene pretpostavke za djelova­nje pravne države i vladavine prava te zakonito funkcionira­nje državnih tijela kao najbo­lji način za da­lj­nju afirmaciju dostojanstva Domovinskog rata.

 

  1. U skladu s teme­ljnim načelima pravednosti i građanske solidarnosti, Republika Hrvatska će u okviru materijalnih mogućnosti osigurati svim hrvatskim branite­ljima, obite­ljima poginulih i stradalnicima Domovinskog rata, koji su najzaslužniji za ­njezino stvara­nje, punu zaštitu, dostojanstvo i skrb.

 

  1. Radi dostojanstva Domovinskog rata hrvatsko pravosuđe je dužno procesuirati sve moguće slučajeve pojedinačnih ratnih zločina, teških povreda humanitarnog prava i svih drugih zločina poči­njenih u agresiji na Republiku Hrvatsku i u oružanoj pobuni te tijekom Domovinskog rata, strogo primje­njujući načela individualne odgovornosti i kriv­nje.

 

  1. Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora poziva sve građane, državne i društvene institucije, sindikate, udruge i medije, a obvezuje sve dužnosnike i sva državna tijela Republike Hrvatske, da na navedenim načelima štite teme­ljne vrijednosti i dostojanstvo Domovinskog rata, kao zalog naše civilizacijske budućnosti.

 

Na taj način čuvamo moralni dignitet hrvatskoga naroda i svih građana Republike Hrvatske i tako štitimo čast, ugled i dostojanstvo svih branite­lja i građana Republike Hrvatske koji su sudjelovali u obrani Domovine.

 

 

Klasa: 021-16/00-04/06
Zagreb, 13. listopada 2000.

 

 

 

Stoga zahtijevamo trenutnu suspenziju i pokretanja stegovnog postupka protiv Dejana Jovića zbog gore navedenih razloga. Podsjećamo kako Deklaracija o Domovinskom ratu obvezuje svakog hrvatskog državljanina.

S poštovanjem,

 

Zorica Gregurić, predsjednica UZDBV

Što vi mislite o ovoj temi?

Advertisement
Komentiraj
Advertisement

Komentari