Connect with us

BiH

Vijeće ministara BiH o zaposlenosti, reformama, terorizmu

Objavljeno

on

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine razmatralo je Informaciju o održavanju plenarnog sastanka Strukturiranog dijaloga o pravosuđu i o dodatnim pitanjima vladavine prava zakazanog za 13. i 14. srpnja u Sarajevu.

Vijeće ministara je također donijelo Odluku o izmjeni Odluke o uspostavi radnih tijela za europske integracije. Ovom Odlukom određen je sastav radnih grupa za pravosuđe i unutrašnje poslove a ministar pravde BiH je određen za predsjedavajućeg radne grupe i šefa izaslanstva BiH na sastancima Strukturalnog dijaloga. Vijeće ministara dalo je suglasnost da se predloženi dnevni red usuglasi na ovom sastanku te je data suglasnost na preliminarni sastav izaslanstva BiH za sudjelovanje na sastanku.

[ad id=”68099″]

Podržana reforma javne uprave

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine podržava nastavak reforme javne uprave kroz započete i nedovršene projekte i druge aktivnosti predviđene Strategijom reforme javne uprave i Revidiranim akcijskim planom 1, kao i planirane aktivnosti na izradi analize do sada planiranih i poduzetih aktivnosti u procesu reforme javne uprave i evaluacije Strategije reforme javne uprave u BiH i SIGMA analize početnog stanja u javnoj upravi u BiH.

Zadužene su sve provedbene strukture – institucije BiH, uključene u reformu javne uprave, da se uključe i daju punu podršku u realizaciji svih aktivnosti koje proistječu iz ovih dokumenata.

Sustavno urediti organizaciju poslovnih foruma

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine upoznato je o Izvještaju Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH s okruglog stola “Koordinacija aktivnosti u procesu privlačenja stranih investicija”, održanom 1. lipnja.

Agencija za unapređenje stranih investicija u suradnji s Ministarstvom vanjskih poslova i Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, kabinetima predsjedavajućeg Predsjedništva BiH i Vijeća ministara, predstavnicima entitetskih i vlade Brčko Distrikta BiH te Vanjskotrgovinske komore BiH pripremit će smjernice za organizaciju poslovnih foruma u inozemstvu, uključujući i kalendar događaja. Cilj je unaprijediti organizaciju poslovnih foruma u inozemstvu.

Povećati zaposlenost u BiH

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijelo je Plan o smjernicama politika tržišta rada i aktivnim mjerama zapošljavanja u Bosni i Hercegovini za 2015. godinu, koje su planirale nadležne državne i entitetske institucije u oblasti zapošljavanja.

Donošenjem ovog plana želi se povećati kvaliteta i kvantiteta radnih mjesta i istovremeno promovirati socijalna uključenost te unaprijediti ravnopravnost spolova u BiH u procesu zapošljavanja.

Aktivne mjere politike putem više od 20 programa zapošljavanja u entitetima i Brčko Distriktu provodit će Federalni zavod za zapošljavanje i županijske službe zapošljavanja, Zavod za zapošljavanje Republike Srpske i Zavod za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH.

Među mjerama aktivne politike zapošljavanju su: različiti oblici podrške u zapošljavanju, samozapošljavanju, pripremi za tržište rada te stručnom usavršavanju i osposobljavanju u skladu s važećim zakonskim propisima. Planirane mjere trebale bi u ovoj godini donijeti pozitivne promjene na tržištu rada u BiH, nakon 2014. godine kada je u novembru zabilježen rast zaposlenosti od 2,9 posto u odnosu na isti period prošle godine.

Strateški prevenirati i suzbiti terorizam

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Strategiju Bosne i Hercegovine za prevenciju i borbu protiv terorizma za razdoblje 2015. – 2020. godine, s ciljem nastavka suzbijanja terorizma i s terorizmom povezanih pojava u BiH te ispunjavanja međunarodnih obaveza.

Strategija je u funkciji suzbijanja svih oblika ekstemističkog i terorističkog djelovanja uz poštivanje vrijednosti demokracije, vladavine prava te ljudskih prava i sloboda, kako bi se Bosna i Hercegovina učinila prostorom sigurnim za život i rad njenih državljana i osoba koje borave u njoj.

Utvrđen prijedlog zakona o azilu

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrdilo je Prijedlog zakona o azilu s oznakom “E”, kao potvrdom visokog nivoa usklađenosti s odgovarajućom legislativom Europske unije u ovoj oblasti.

Razdvajanjem zakona o azilu od zakona o strancima želi se na trajniji i efikasniji način riješiti pitanja migracijskih tokova u Bosni i Hercegovine uz uvažavanje međunarodnih standarda i sagledavanja mogućnosti za njihovo realno provođenje u BiH, priopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Što vi mislite o ovoj temi?

Oglasi
Komentiraj
Advertisement

Komentari