VIZE ZA BIH

Nasrtaji, nasilje, mržnja i prijetnje Katoličkoj crkvi u Sarajevu i osobno kardinalu Puljiću završna su faza integrirane muslimansko-srpske agresije na hrvatski narod u BiH i strateški korak istodobno u osvajanju završnih pozicija za novu agresiju na današnju Republiku Hrvatsku. Događaj u Sarajevu se ne može gledati izvan strateškog plana osmišljavanog cijelo proteklo stoljeće, ostvarivanog u … Continue reading VIZE ZA BIH