Connect with us

Vijesti

Vlada Federacije donijela Prijedlog zakona o proračunima

Objavljeno

-

[quote]Razlozi za donošenje novog zakona sadržani su u potrebi za povećanjem financijske discipline i unapređenjem fiskalne odgovornosti, te boljom regulativom, odnosno unapređenjem propisa…[/quote]

[dropcap]V[/dropcap]lada Federacije BiH utvrdila je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, Prijedlog zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Ovim zakonom uređuju se planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna FBiH, proračuna županija, gradova i općina i finanvijskih planova izvanproračunskih fondova, proračunskih načela, zaduživanje, garancije i upravljanje dugom, program javnih investicija, pravila fiskalne odgovornosti, računovodstvo, izvještavanje, nadzor i revizija proračuna i drugih proračunskih korisnika.

Važeći Zakon o proračunima u FBiH usvojio je Parlament Federacije BiH 2006. godine, a dosad je pretrpio osam izmjena i dopuna.

Razlozi za donošenje novog zakona sadržani su u potrebi za povećanjem financijske discipline i unapređenjem fiskalne odgovornosti, te boljom regulativom, odnosno unapređenjem propisa, s obzirom na to da su u praksi uočeni određeni problemi i nedostaci u njegovoj primjeni, a naročito u dijelu koji se odnosi na način i rokove izrade i donošenja proračuna i Dokumenta okvirnog proračuna.

Pismom namjere, upućenim MMF-u u rujnu 2012. godine, BiH se obvezala da će postupno smanjivati konsolidirani fiskalni deficit i unaprijediti srednjoročnu fiskalnu održivost.
U tom kontekstu, priopćila je Vlada, javila se potreba za donošenjem novog zakona kojim bi se ograničio rast javne potrošnje na svim razinama vlasti u FBiH, povećala fiskalna odgovornost rukovoditelja, poboljšala kontrola zakonitog i namjenskog i blagovremenog utroška proračunskih sredstava, te unaprijedio proces donošenja proračuna, njegovog izvršavanja i izvještavanja.

S ciljem upravljanja i koordinacije sredstvima razvoja u Federaciji BiH, unapređenja financijske discipline i kontrole korištenja proračunskih sredstava, ovim zakonom se prvi put propisuje obveza donošenja programa javnih investicija na svim razinama vlasti u Federaciji BiH, fiskalna odgovornost i proračunski nadzor.

Prema Izvještaju o izvršenju Proračuna FBiH za prvi kvartal ove godine kojeg je danas usvojila Vlada FBiH, ukupno ostvareni prihodi, primici i financiranja Proračuna FBiH, za razdoblje siječanj ožujak 2013. godine, iznose 371,1 milijun KM, što je 17 posto od planiranog za ovu godinu.

Od navedenog, poreski prihodi (porez na dobit i prihodi od neizravnih poreza) ostvareni su u iznosu od 254,5 milijuna KM, neporezni (naknade, pristojbe, novčane kazne i ostali neporezni prihodi) bilježe ostvarenje od 28,5 milijuna KM, te primici od zaduživanja u iznosu od 88,2 milijuna KM.

U odnosu na isto razdoblje 2012. godine, ukupno ostvareni prihodi, primici i financiranje bilježe pad od 7 posto, a u apsolutnom iznosu manji su za 26,5 milijuna KM.

dnevno.hr

Što vi mislite o ovoj temi?

Advertisement
Komentiraj
Advertisement

Komentari