Vukovarske kolone

0

V U K O V A R S K E     K O L O N E

Još mi pogled luta
tone u tešku tugu
vidim strah tih ljudi
branili su rodnu grudu

Ponos moga grada
živi baš u njima
jer rađala se tada
naša domovina

Jer svih ovih godina
ja sam dio slika tih
nosim ih u grudima
i molim se za njih

Još mi pogled luta
tone u tešku tugu
vidim strah tih ljudi
branili su rodnu grudu

Kao da gledam isti film
još me prati živa slika
a svuda oko mene
kolone prognanika

Jer svih ovih godina
ja sam dio slika tih
nosim ih u grudima
i molim se za njih

 

  • Tekst:   Biljana  Barković
  • Glazba: Ivica  Grujo  –  Ićo
  • Aranžman:   Ivica  Grujo  –  Ićo
  • Izvođači:  TS   Slavonski  Dukati   i   Zoran  Goman

facebook komentari