Pratite nas

Kolumne

Zašto Dubrovčani nisu i ne mogu biti Srbi

Objavljeno

na

 

Na pisanje ovog teksta potaknule su me tri stvari. Ključna je bila konstatacija jednog komentatora mojeg bloga u kojoj je kao argument iznio tezu da su Dubrovčani Srbi, piše ‘večernjakov’ bloger Danijel Tatić.

Druga je pak ta što još uvijek među pojedinim hrvatskim povjesničarima egzistira teza prema kojoj su Hrvati 1918. godine dobrovoljno ušli u državnu tvorevinu s Kraljevinom Srbijom. Tu tezu osporava već i samo zdravorazumsko promišljanje o brojnim hrvatskim žrtvama u Prvome svjetskom ratu za čije je obitelji takvo udruživanje zacijelo ostavilo teško opisivu gorčinu. Treća stvar koja me je potaknula na ovo pisanje jest teza o potlačenosti hrvatskoga naroda u Austro-Ugarskoj koja se često prezentira izvan njezinog povijesnog konteksta.

stare_razglednice

Sve tri teze, zapravo, idu u prilog nastojanju opravdanja širenja srpske krune na hrvatske zemlje, iako uopće ne dvojim oko toga da su Hrvati u Austro-Ugarskoj težili većim političkim slobodama, što je samo po sebi u potpunosti razumljivo i opravdano. No, carevina je tu mogućnost, postepenim jačanjem i razvijanjem demokratizacijskih procesa, nudila i unutar svojih granica! Izbori za narodne predstavnike u Carevinskom vijeću ili pokrajinskim saborima, iako nisu uvijek polučivali rezultate koji bi Hrvatima išli na ruku, ipak su bili dijelom demokratske utakmice unutar povijesnog konteksta. Postepena demokratizacija austrougarske političke scene predstavljala je odgovor multinacionalne carevine na trend stvaranja nacionalnih država i traženja političkog dijaloga s njezinim podanicima. Ne smijemo ispustiti iz vida ni mađarske nacionalne težnje, kao ni oprečnost nacionalnih težnji i povijesnih prava. Bila je to mješavina težnji koje je bilo vrlo teško izmiriti. Kako bi shvatili svu kompleksnost prilika, ne smijemo zaboraviti ni činjenicu da se dio Hrvata još uvijek zanosio romantičarskom južnoslavenskom idejom koja je išla u prilog podjeli i slabljenju hrvatske političke scene.

Kao primjer uzeti ću proslavu otkrića spomenika Ivana Gundulića u Dubrovniku 1893. godine, čiji primjer ne svjedoči u prilog trima gore navedenim tezama, ali daje dobar uvid u stanje i složenost hrvatske političke scene i nacionalnih težnji na prijelazu stoljeća, za koji vjerujem da će pridonijeti boljem poznavanju kompleksnosti problematike hrvatsko-srpskih odnosa. Proslava otkrića Gundulićeva spomenika u Dubrovniku bila je jedan od brojnih nacionalno-integracijskih skupova, kojima se nastojalo odaslati jasne poruke o jedinstvu hrvatske političke misli tijekom druge polovice 19. stoljeća. S obzirom na političke prilike u Dalmaciji i Dubrovniku, ovu manifestaciju bez dvojbe možemo svrstati među zahtjevnije i nacionalno-integracijski osjetljivije poduhvate druge polovice19. stoljeća.

1928-01-Dubrovnik6Pjesniku Ivanu Gunduliću pripada istaknuto mjesto u hrvatskoj književnosti. Njegovo plodno stvaralaštvo tijekom 17. stoljeća pobuđivalo je veliki interes tijekom 19. stoljeća te je bilo predmetom nacionalnog nadahnuća hrvatskih preporoditelja. Gundulićeva djela pronašla su svoju svrhu i u političkim borbama Hrvata protiv autonomaša, talijanaša u Dalmaciji. U svojim nastojanjima da održe talijanski jezik službenim u Dalmaciji, talijanaši su svoje nastojanje pravdali tvrdnjama o nerazvijenosti i neizgrađenosti hrvatskog jezika. Tim su tvrdnjama nastojali hrvatski jezik prikazati nepodobnim i neprikladnim za uporabu unutar službene komunikacije. Od ovih tvrdnji dalmatinski Hrvati, narodnjaci, branili su hrvatski jezik podsjećanjem na bogatu hrvatsku književnu baštinu, kao dokaz razvijenosti hrvatskog jezičnog izričaja. U tom smislu i Gundulićev stvaralački opus poslužio je kao oružje u rukama narodnjaka te je s djelima ostalih hrvatskih književnika predstavljao čvrsti temelj na kojemu je počivala obrana hrvatskog jezika pred autonomaškim napadima.

Politička scena onodobnog Dubrovnika odlikovala se vrlo konfliktnim političkim odnosima. Malaksalost hrvatske Narodne stranke vješto je iskoristila Srpska stranka, koja je na izborima za Dalmatinski sabor 1889. za zastupnika u kuriji gradova, za grad Dubrovnik, uspjela postići pobjedu svog kandidata, Frane Gondole, srbokatoličke orijentacije. Iduće godine, ponovno u koaliciji s talijanskim autonomašima, Srpska stranka na općinskim izborima ostvaruje uspjeh u dubrovačkoj općini te postavlja Frana Gondolu za njena načelnika. Dubrovački Hrvati, poglavito pravaši grupirani oko Frana Supila, jer tada još nije postojala dalmatinska Stranka prava, nisu se mirili s postojećim stanjem. Smatrali su nedopustivim da vlast nad Dubrovnikom imaju protivnici hrvatske političke misli, pristaše Srpske i Autonomaške stranke.

Jedno od glavnih onodobnih sredstava političke borbe bile su novine. Stoga pravaši i narodnjaci 1891. pokreću list Crvena Hrvatska, dok sljedeće godine Srbi i srbokatolici pokreću list Dubrovnik, čime se zahuktala dubrovačka politička scena. Obje strane nastojale su za svoje političke ciljeve iskoristiti svečanost otkrića Gundulićeva spomenika. Promišljanja o potrebitosti podizanja Gundulićeva spomenika potekla su od dubrovačkih narodnjaka krajem sedamdesetih godina 19. stoljeća. Narodnjaci su inicijativu o podizanju Gundulićeva spomenika pripisali dubrovačkoj omladini jer su smatrali najprikladnijim da prvi glas za podizanje Gundulićeva spomenika bude podignut od strane dubrovačke omladine. Općinsko vijeće u Dubrovniku nalazilo se u rukama srpsko-autonomaške koalicije pa je samim time i Odbor bio odabran po mjeri tog vijeća.

Srpsko-autonomaška koalicija bila je stvorena u želji za borbom protiv hrvatske političke misli. Koliko je silna bila ta želja, najbolje nam govori činjenica da ih u toj želji nisu priječile ni međusobne nepomirljive oprečnosti Autonomaške i Srpske stranke koje su se očitovale u autonomaškom zagovaranju Velike Italije, proširene prema istočnim obalama Jadrana i u srpskom zagovaranju Velike Srbije, koja bi također u svom proširenom opsegu zahvaćala i istočne obale Jadrana. U Dubrovniku je 1892. počeo izlaziti list pristaša Srpske stranke, tjednik Dubrovnik, u kojemu su otvoreno izražavane velikosrpske ideje u okviru kojih se Dubrovnik nastojao prikazati srpskim gradom, a dubrovačka književnost srpskom. Bitno je također uputiti na činjenicu da se u ono vrijeme Gundulić slavio i kao srpski pisac na temelju iskonstruirane manipulacije srpskim imenom u njegovom Osmanu.

S obzirom na kompleksnost problematike, hrvatski su domoljubi morali postići trostruki cilj. U prvom redu bilo je potrebno obraniti Dubrovnik od autonomaških i velikosrpskih posizanja dajući proslavi nedvosmislen hrvatski pečat, kako bi ona uopće mogla ispuniti svoju nacionalno-integracijsku ulogu koja joj je bila namijenjena davno prije dolaska srpsko-autonomaške koalicije na vlast. Pored toga, bilo je prijeko potrebno izvršiti utjecaj na Hrvate u okolnim mjestima, podižući im nacionalnu svijest i dajući im snagu međusobnim zbližavanjem. Potonje je svoje ispunjenje dočekalo u organiziranim putovanjima kroz Dalmaciju. U tu je svrhu u Zagrebu oformljen Odbor za putovanje u Dalmaciju, sa zadaćom organizacije putovanja.

Dubrovački Odbor za podignuće Gundulićeva spomenika uputio je javni poziv na svečanost. Premda se u proglasu očitovao pomirujući ton, kojim se poziva u “bratsko kolo”, Odbor je u duhu tog bratstva namjerno izostavio okarakterizirati Gundulića hrvatskim epitetom, vješto navodeći: “da se svi u bratsko kolo okupimo oko svog spomenika, koji zajednički podignusmo.” Jasno je da su Hrvati u proglasu čitali “hrvatskog”, a Srbi “srpskog” spomenika. Budući da su se Hrvati najmasovnije odazvali prilozima za podignuće spomenika, Odbor je javno nastojao biti stranački neutralan, a prešućivanjem nacionalne određenosti Dubrovnika i Gundulića, te s obzirom da je bio sastavljen od tadašnjeg srpsko-autonomaškog Općinskog vijeća, njegovo antihrvatsko stajalište bilo je više nego jasno.

Podjela se zorno očitovala i u kićenju grada. Dana 25. lipnja 1893. Dubrovnik je osvanuo svečano okićen hrvatskim, dubrovačkim, ali i srpskim zastavama. Toga se dana očekivao dolazak izletnika iz Hrvatske i Srbije te dalmatinskog namjesnika, podmaršala Emila Davida s pratnjom, a Dubrovnik je tih dana očekivao ukupno 20 000 posjetitelja. Hrvatski izletnici, na svom putu prema Dubrovniku, nisu bili dobro dočekani u Zadru. Na zadarskoj rivi talijanaši su organizirali protuhrvatske demonstracije, a ostali su zabilježeni i manji izgredi. No, hrvatske izletnike to nije omelo da u grušku luku uplove pjevajući hrvatsku himnu, dok ih je nebrojeno mnoštvo s obale pozdravljalo klicanjem: “živili Hrvati! živila ujedinjena Hrvatska!” Tog je dana u gruškoj luci zavladala neviđena gužva. Bilo je usidreno osam velikih i više malih parobroda, kao i veći broj jedrenjaka.

Sutradan su glazbe zorom svirale budnice, a u grad se slilo oko 5000 Hrvata iz dubrovačke okolice koji su stigli okićeni hrvatskim zastavama. Bokokotorski Srbi iz općine Grbalj došli su u Dubrovnik s dugim i debelim čibucima u rukama, koji su osim za pušenje mogli poslužiti i kao prikladne toljage. Kako bi se u vrlo napetim političkim prilikama izbjegli mogući incidenti, gradske vlasti su na dan proslave zabranile nošenje oružja. Nakon svečane mise, uslijedilo je polaganje vijenaca pred Gundulićev spomenik, koji je otkriven uz 101 hitac topova s obližnje tvrđave Minčete. Pod spomenikom je bilo položeno 150 vijenaca iz svih hrvatskih krajeva, a svečanosti je prisustvovala cijela Dalmacija, Hercegovina, Hrvatska i Slavonija, Bosna, Istra i slavenske zemlje, ali i posjetitelji iz Kraljevine Srbije i Kneževine Crne Gore.

Posebnu pomutnju izazvao je vijenac kojega je na svečanost poslao srpski kralj Aleksandar Obrenović. Taj čin nije prošao neopaženo od austrougarskih vlasti, pa je dalmatinski namjesnik po hitnom nalogu iz Beča upućen iz Zadra u Dubrovnik na postavljanje vijenca u carsko ime. Jasno je da je Beč, s obzirom na trenutnu dalmatinsku političku scenu, u vijencu srpskoga kralja prepoznao određenu političku opasnost.

Na dubrovačkim kućama bili su, pored latiničnih natpisa, izvješeni i ćirilični natpisi, dok je u kazalištu na svakom sjedalu i sa svake lože visila velika pjesma Jovana Sandedića “Pozdrav gostima”, napisana na ćirilici i latinici jer se i tim činom nastojalo Srbe i Hrvate pozvati u kolo sloge i pomirbe. Pomirbeni natpisi u kojima se zagovarala sloga bili su izvješeni i po dubrovačkim ulicama. Zagovaratelji sloge bili su nekolicina dubrovačkih narodnjaka, koji su u nastojanju suzbijanja hrvatsko-srpskih sukoba pokušali nametnuti osjećaj zajedništva, pozivajući se na anakronističko postrenesansno spominjanje slovinstva u Dubrovniku. U tu su svrhu pokrenuli i časopis Slovinac. Slovinstvo se zapravo očitovalo kao izraz političkog romantizma i kao podvala usmjerena protiv hrvatske politike.

Premda je svečanost obilježena u vrlo izoštrenim nacionalno-političkim odnosima, zabilježeni su bili tek manji ispadi. Tisak je ovu činjenicu pripisivao prisustvu brojčano minorne srpske manjine koja se nije usudila otvorenije suprotstaviti hrvatskoj većini. Iako su tijekom otkrića spomenika zabilježeni provokativni povici: “Slava srbskomu pjesniku!”; tome nije pridavan veći značaj jer, kako je izvijestio dopisnik Vienca: “no to se izgubi u oduševljenom klicanju iz tisuće hrvatskih grla: “Slava hrvatskom pjesniku Gunduliću!”, ”Živio hrvatski umjetnik Rendić” i “Slava Mažuraniću!”. Komičnim se pokazalo dovođenje glazbenog sastava “Cigani iz Banata” od strane srpskih organizatora koji su po Dubrovniku izvodili srpske pjesme. A tisak nije ništa manje komičnima prikazao ni Srbe dovedene u Dubrovnik kako bi ulicama paradirali u muzejskim odorama srpskih junaka.

Vijest o otkriću spomenika prenijele su gotovo sve hrvatske i mnoge strane novine. Tog je dana hrvatski tisak izlazio s naslovnicama ukrašenim hrvatskom trobojnicom, a bila je  objavljena i “Himna hrvatskih pjevača – U slavu Ivanu Gunduliću”. Himnu je spjevao August Harambašić, a bila je namijenski napisana i uglazbljena za pjevače iz zagrebačkih i drugih pjevačkih društava koji su je izvodili tijekom otkrića Gundulićeva spomenika.

Upravo protivno nastojanjima dubrovačkog Odbora, cijelo slavlje ispalo je sjajnom manifestacijom hrvatske misli. Slavlje je nastavljeno i pri povratku izletnika diljem Dalmacije gdje su bili srdačno dočekivani od strane domoljuba. Kotorani su izletnike dočekali ushićenim uzvicima “Živila Hrvatska!” O susretu s Kotoranima u Našoj Slogi čitamo: “Na obali bio je sakupljen, uz mnoštvo naroda, cvijet gradjana i gradjankah kotorskih, s kojimi smo u čas bili kao znanci i znanke, prijatelji i prijateljice, braća i sestre.” Nakon što su im pokazali znamenitosti svog grada i ugostili ih u obližnjoj kavani, izletnici su bili ispraćeni pjesmom i povicima “Živila Hrvatska i njena prava! Živio Starčević prvak stranke prava!” Nakon Boke Kotorske izletnici su nastavili putovanje prema Lokrumu, gdje su bili srdačno dočekani od dominikanaca koji su im pokazali znamenitosti ovog malog i osebujnog otoka.

U Splitu ih je dočekalo mnoštvo naroda uz slavlje i glazbu, a dobrodošlicu su im zaželjele i općinske vlasti, koje su za domoljubne posjetitelje oraganizirale razgledavanje gradskih znamenitosti. Dopisnik Naše Sloge je zabilježio: “U cielom Spljetu nismo opazili ništa talijanskoga. Čuli smo samo hrvatske glasove. Uvjerili smo se, da se u njem hrvatski ćuti, i da je Spljet, za Zagrebom, najznamenitiji hrvatski grad.“

Trogirani su izletnike dočekali svečanim pucanjem i glazbom, a Kaštelani su ostali neugodno iznenađeni činjenicom da su izletnici zaobišli njihovo mjesto u kojem su im priredili svečani doček. Vrijedilo je to odmah ispraviti. O dočeku svjedoči isti dopisnik: “čim smo ugledali Kaštela, počelo je iz svih sedam grmiti, u svih zvoniti. Svi su bili ukrašeni zastavami. Na svih obalah vidjelo se je mnoštvo ljudi, koji su nas najoduševljenije pozdravljali i kojim smo mi najsrdačnije odzdravljali. Svuda, kuda smo išli diralo je duboko u srce, kad se je pjevalo našu narodnu himnu “Lijepa naša domovina”…Brodice bile su urešene vienci ruža i hrvatskimi zastavami; ljudi u svečanom odielu, a radost njim se kriesila iz lica, iz očiju i izražavala se uzklici, pjevanjem, pucanjem. Jedna oveća ladja bila je puna pjevača, druga tamburaša. Koga da to ne uznese.” Gostoljubivi Kaštelani izletnicima su donijeli stotinu boca izvrsnog vina, obavitih vrpcama u bojama hrvatske trobojnice. Svaka je boca bila posvećena jednom hrvatskom velikanu kome je bila posvećena i pjesma napisana na boci. Svojim su se dimenzijama od ostalih isticale dvije boce, jedna je bila posvećena Anti Starčeviću, a druga biskupu Josipu Jurju Strossmayeru.

Ništa manje svečan nije bio ni doček u Šibeniku, o kojemu je ostalo zapisano svjedočanstvo: “Na cieloj obali može se reći, da je stajao čovjek do čovjeka, skoro sva je bila prekrivena crven-kapami, tim obljubljenim pokrivalom svih Dalmatinaca, a imenito Šibenčana. Sve što je moglo na noguh stajati, muško i žensko, staro i mlado, bogato i siromašno, bijaše tuj.” Cijelim Šibenikom odzvanjalo je svečano klicanje i pjesma, a izletnici su se tek u kasnim večernjim satima zaputili prema Rijeci. Upornost i odlučnost domoljuba u ustrajnosti oko hrvatske ideje polučila je rezultate. Bila je to prilika kojom se pokazalo da hrvatska svijest u Dalmaciji i Dubrovniku nije zamrla. Proslava otkrića Gundulićevog spomenika naveliko je potaknula novinska pisanja o sjedinjenju Dalmacije s Hrvatskom na temelju hrvatskoga državnoga prava te je time pridonijela jačanju narodne svijesti o nužnosti integracije hrvatskih zemalja.

Vjerujem da su vas dijelovi ove priče potaknuli i na promišljanje o današnjim političkim prilikama i podijeljenosti hrvatske političke scene. No, nemojte zaboraviti da, koliko god postojale određene podudarnosti, one su samo znak demokratke političke borbe. One političke borbe koja nam je dobrim dijelom bila uskraćena u razdoblju između ta dva povijesna trenutka.

Piše:Danijel Tatić/blog.vecernji.hr

[ad id=”40551″]

facebook komentari

Sponzori
Komentiraj

Kolumne

Marko Jurič: Frustracije koje proizvodi hrvatska atmosfera učmaloga političkog smrada

Objavljeno

na

Objavio

Zamjerili su mi neki što sam objavio tekst o hibridnom ratu koji se u Hrvatskoj događa i u kontekstu kojega se prstom uglavnom pokazuje na Rusiju.

Ima Rusija u tom smislu putra na glavi, ali po tome ne zaostaju bitno ni neke druge jake države. Primjerice, Obamina je administracija preko svoje uskoro bivše veleposlanice Juliet Valls Noyes, sustavno gadila i rastakala tradicionalno hrvatsko društvo raznim političkim i društvenim perverzijama s ciljem da se razbije ta čvrsta hrvatska društvena struktura.

Pomagale su se razne liberalne društvene inicijative, vršio pritisak na vlast, koristio medijski utjecaj i polako rastakalo hrvatsko društvo kao jedinstvena politička cjelina.

Najpoznatiji potezi tog hibridnog rata su skandalozno izvješće o stanju ljudskih prava i odlazak izaslanstva američkog veleposlanstva na one neslužbene komemoracije stradanja u logoru Jasenovac, u organizaciji SNV-a i SAB-a.

Za razumijevanje djelovanja takvih konspirativnih akcija, najsigurniji pokazatelji su rezultati. Ono što je u Hrvatskoj karakteristični vodeći problem, jest iseljavanje mladih ljudi iz Hrvatske, koje je poprimilo bleiburške okvire.

Prije sedamdeset godina mladi Hrvati su brutalno preseljeni na onaj svijet, a danas su to neke europske destinacije, Kanada, SAD-e, itd. Identične su brojke i činjenično stanje, a to je da Hrvatska postaje ispražnjena zemlja sa sve manjim udjelom vitalnog stanovništva na kojemu se temelji snaga suvereniteta svake države.

Netko će reći kako je ovo još jedna varijacija neke od teorija zavjere. Međutim, hrvatska turistička sezona jasno pokazuje vrlo opipljive adute hrvatskog ozemlja. Hrvatska je, dakle zemlja, koju mnogi biraju kao svoju idealnu destinaciju. Motiva za teorije sustavnog iseljavanja mladih iz Hrvatske očito ima.

Osim lijepog krajobraza, ugodne klime, Hrvatska ima ogromne zalihe pitke vode i kvalitetnog poljoprivrednog zemljišta nezagađenog GMO-ima, hibridima, ili nekim aktivnim otpadima. Drugim riječima, Hrvatska ne predstavlja samo zemlju lijepoga životnog prostora, nego i zemlju koja može jamčiti život svojim stanovnicima, čak i višestruko brojnijim nego li ih je danas.

Prošao sam večeras pored nekoliko kafića u kvartu i zanimljivo je da, iako je ponedjeljak, da su svi bili dobro popunjeni. Što to znači? Što se to hrvatskom puku, mladom i starom nudi kao večernja zanimacija?

Zadimljene prostorije kićastih lokala, gdje se uz ponešto jeftinog alkoholnog pića, gomilu cigareta i tupavu glazbu sustavno truje, ne samo organizam, nego svijest i karakter ljudi. Ako uđete unutra, čuti ćete priče i razgovore, temeljene na ispraznostima, hvalisanju, ogovaranju s jasnim trendom postepenog prihvaćanja onog ćudorednog sustava koji je potpuno suprotan tradiciji i stoljetnim kršćanskim postulatima hrvatskoga naroda.

To znači da ljudi postaju sve manje odani vrijednostima ljubavi u svim pravcima i varijacijama od obitelji, društva, prijatelja, domovine, identiteta, kulture, društva, tradicije, pa čak i onih temeljnih kao što su hrabrost, pravednost, istinoljubivost, solidarnost, milosrđe ili ona naravna ljudska ljepota. Drugim riječima društvo se temeljito raslojava.

Rastakanje hrvatskog društva u njegovoj temeljnoj društvenoj čestici obitelji dovodi do ovakvog slijeda događaja. Hrvatski puk postaje postupno marginaliziran iz svih važnijih društvenih i političkih tokova vlastite države. Primjerice, pogledajte odjavne špice HRT-ovih emisija i dobit ćete dojam kako su Hrvati manjina u Hrvatskoj.

A slična je situacija i u svim drugim važnijim državnim, društvenim, akademskim, znanstvenim i drugim institucijama koje ne privređuju, nego egzistiraju na proračunu. Demokratski igrokaz koji se upriličuje svake četiri godine ni približno ne ispunjava svoju zadaću delegiranja preslike društvenih političkih preferencija pa tako u Hrvatskoj konstantno već 17 godina imamo situaciju da državom vladaju političke manjine. Takva situacija stvara strašne frustracije kod običnog čovjeka.

Nemogućnost reakcije, odgovora na takvo marginaliziranje, torturu pa ako hoćete i tiraniju, okreće ljude opcijama od anestezije alkoholnim ili drugim opijatskim snoviđenjima ili jednostavno donošenje odluke, pakiranje kovčega i pravac nekakva Irska, Norveška, Kanada i dr. Posljedično u zemlji ostaje sve manje kvalitetne i vitalne nacionalne snage, a sve je više pasivnih i rezigniranih marginalaca i gubitnika koji u maliganskim ritualima kompenziraju nedostatak društvenih i svojih pobjeda.

Nedavno smo imali prilike vidjeti rezultate istraživanja kod ljudi koji se iseljavaju iz Hrvatske i pokazalo se da egzistencija, golo preživljavanje nije jedini ili uopće nije razlog odlaska. Sveukupna klima truleži, kukavičluka, stalnih političkih prevara i podvala, beskonačno političko dodvoravanje, korupcija, nepravda i korumpirano sudstvo koje bogate kriminalce pušta na slobodu, a siromašne branitelje desetljećima siluje proizvoljnim zakonskim interpretacijama i uništava im živote, postali su moćni motivator iseljavanja.

Takva atmosfera učmaloga političkog smrada, osim što je potpuno suprotna onome što se u Hrvatskoj živjelo i osjećalo devedesetih godina, velikim je djelom nešto što je nametnuto vanjskim utjecajima. Taj hibridni rat započeo je u Hrvatskoj još devedesetih godina i to iz raznih centrala. Kako su se mijenjale okolnosti i situacija u zemlji tako su se i metode mjenjale. Ove današnje su vrlo suptilne. Idu na provociranje emocija, a istovremeno i na zabranu njihovog pokazivanja. Takvo gušenje svih zdravih emocija u čovjeku generira vrlo jake frustracije.

Jedni će tu frustraciju anestezirati, a drugi od nje otputovati. Emocije su pokretač čovjeka. Čovjek bez emocija je pasivan, nezainteresiran, neproduktivan. Čovjek ugušenih, zabranjenih emocija je frustriran i pretvara se u zombija. To je novi oblik totalitarizma. Jedna kriva riječ temeljena na emociji i odmah je to govor mržnje, netolerancije, homofobije, ksenofobije, rasizma, šovinizma, fašizma i tko zna kojeg još izma.

Do prije dvadesetsedam godina živjeli smo u totalitarizmu gdje su bile zabranjene sloboda mišljenja i govora, a danas živimo u drugačijem totalitarizmu političke korektnosti.

Marko Jurič / Projekt Velebit

facebook komentari

Nastavi čitati

Kolumne

Višnja Starešina: Raketiranje Banskih dvora i Acini dječaci

Objavljeno

na

Objavio

Još uvijek sam pod dojmom. Dojam ne jenjava otkad sam vidjela tri hrabra muža hrvatska (Ante Gudelj, Jurica Ilić, Jadranko Karlušić) kako ispred respektabilnih institucija hrvatske države (MUP-a, DORH-a i vojne policije) objavljuju da su stigli do faze kaznene prijave za raketiranje Banskih dvora. Raketiranje se dogodilo 7. listopada 1991. godine. Tko se ne bi divio?

Više od četvrt stoljeća nakon što su zrakoplovi JNA raketirali Banske dvore, u kojima su tada bili Franjo Tuđman, Stipe Mesić i Ante Marković, združene hrvatske institucije su stigle do faze – kaznene prijave.

Nakon što sam pogledala što su otkrili u svojoj združenoj kaznenoj istrazi, postala sam ne samo skeptična prema nastavku, već se istinski pitam dokle može ići ignoriranje činjenica i podcjenjivanje zdravog razuma.

Naime, u toj kompleksnoj istrazi, u kojoj su istražitelji detektirali čak i tipove aviona koje za južnoafričku civilnu zrakoplovnu kompaniju danas vozi pilot Davor Lukić, koji je navodno bio jedan od dvojice pilota JNA koji su 7. listopada 1991. bacili bombe na Banske dvore, nedostaju temelji: istinski motivi i cilj napada, naredbodavci i suradnici na terenu.

Ad hoc? Kako da ne…

Raketiranje Banskih dvora svodi se na ad hoc akciju trojice oficira ratnog zrakoplovstva JNA iz zrakoplovne baze u Bihaću: generala Ljubomira Bajića i njegovih oficira Slobodana Jeremića i Đure Miličevića, na odavno raskrinkanog oficira KOS-a Čedu Kneževića, koji je kao Superman postao odgovoran za sve KOS-ove subverzivne operacije u Hrvatskoj.

I na dvojicu pilota JNA, koji su navodno bacili bombe na Banske dvore: Hrvata Davora Lukića i Srbina Ratka Dopuđu. Pritom jedini realno dostupan hrvatskom pravosuđu može biti postati pilot Davor Lukić. A čak i ako je uistinu on bacio bombe na Banske dvore, izvjesno je da ne zna više od onoga što mu je bio zadani cilj: bombardirati.

U toj istrazi nema zapovjednog vrha JNA, već navodno odmetnuti zapovjednik zrakoplovstva JNA u Bihaću koji se navodno na svoju ruku odlučio za napad. Istražitelji znaju kakve avione danas u Južnoj Africi vozi Davor Lukić, ali ne znaju tko je bio hrvatski suradnik kojih ih je navodio iz Banskih dvora.

Manipulacija koja se nazire iza ove istrage tako je slična manipulaciji koju je KOS-ova mreža izvela pred haaškim i beogradskim sudom na likvidaciji ranjenika i ratnih zarobljenika odvedenih iz vukovarske bolnice, prikrivajući tragove planiranog zločina u organizaciji KOS-a i svodeći kaznenu odgovornost na puki hir i odmazdu lokalnih srpskih vlasti i paravojski.

Raketiranje Banskih dvora, dan prije isteka moratorija na osamostaljenje Hrvatske, u trenutku kada se ondje nalaze Franjo Tuđman, Stipe Mesić i Ante Marković, nije bilo ni hir ni incident. Bila je to operacija najviše razine, koju je JA izvela u ratu protiv Hrvatske.

Nije to bio samo pokušaj eliminacije hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana da bi se obezglavila Hrvatska. Bio je to i pokušaj eliminacije nesrpskog civilnog vrha raspadajuće SFRJ. Ma što mi danas mislili, znali ili predmnijevali o djelovanju Stipe Mesića i Ante Markovića, oni su tog dana u Banskim dvorima bili najviši civilni dužnosnici raspadajuće SFRJ.

Mesić je bio predsjednik Predsjedništva i vrhovni zapovjednik te JNA koja ga je bombardirala. Marković je bio predsjednik savezne vlade i šef Veljku Kadijeviću, koji je jedini mogao zapovjediti to bombardiranje. Bio je to najeklatantniji primjer vojnog puča, nakon kojeg je vlast u raspadajućoj SFRJ trebao preuzeti generalštab JNA. Takav se napad nije mogao izvesti bez najizravnije zapovjedne uključenosti Veljka Kadijevića i bez njegova pomoćnika za “bezbednost”, šefa KOS-a Aleksandra Vasiljevića, koji ju je pripremio. U hrvatskoj istrazi nedostaju i Vasiljević i njegov čovjek u hrvatskom vrhu.

Da nije bila riječ o spontanom hiru generala Bajića, pokazuje i to što nakon neuspjelog vojnog udara JNA kreće u odlučujući i otvoreni rat protiv Hrvatske. Jedan od ključnih dokaza o njezinim namjerama je Naređenje br. 35-14533 Aleksandra Vasiljevića o osnivanju zatočeničkih logora za ratne zarobljenike izdano 10. listopada. Iz njega se vidi i ratni plan vrha JNA i odgovornost Vasiljevića i KOS-a za sve što se događalo s hrvatskim ratnim zarobljenicima u logorima JNA u Srbiji, BiH i na okupiranim hrvatskim područjima.

Acini ljudi i dalje rade

I umjesto da na raketiranju Banskih dvora hrvatska istražna tijela grade snažan slučaj protiv vrha JNA, protiv još živog Ace Vasiljevića i još življe njegove mreže (kada su to već dosad propustili učiniti), umjesto da povežu pokušaj vojnog puča s već pripremljenom optužnicom protiv Vasiljevića za zločine u logorima, koja već šest godina leži u ladicama osječkog županijskog državnog odvjetništva, umjesto da mu dodaju evidentnu zapovjednu odgovornost za likvidaciju ranjenika i ratnih zarobljenika iz vukovarske bolnice, i da time nakon haaškog debakla uspostave neku ravnotežu prijetnje, hrvatski istražiteljski muževi kreću u lov na pilota Davora Lukića. U Južnu Afriku. Čine to u trenutku kad Acini momci pred sudovima BiH dovršavaju istrage protiv cijelog zapovjednog vrha HV-a i HVO-a, za završne operacije u BiH 1995. godine.

Pitam se, jesu li zbilja tako nesposobni? Tako činovnički ustrašeni? Ili ipak tako Acini?

Višnja Starešina / Slobodna Dalmacija

Antun Babić: Predlažem Višnju Starešinu za novinara zadnjeg desetljeća

 

Višnja Starešina: U Hrvatskoj su dvije države – jedna hrvatska i druga jugoslavenska čije je temelje udario KOS!

 

Višnja Starešina: Mnogi su sudjelovali u pravosudnom udruženom zločinačkom pothvatu

facebook komentari

Nastavi čitati
Sponzori

Podržite nas

Podržite našu novu facebook stranicu jednom sviđalicom (like). Naša izvorna stranica je uslijed neviđene cenzure na facebooku blokirana.

Komentari