Connect with us

Gospodarstvo

Zašto ne znate da ste ovršeni?

Objavljeno

-

Sjela vam je ovrha, a niste ni znali da ste nekome dužni? Provjerite tko vam i u kojem slučaju treba poslati obavijest o pokrenutom postupku te što sve možete učiniti u tom slučaju.

Dostava obavijesti u ovršnom postupku već je dulji niz godina tema o kojoj se često raspravlja jer se ovršenici često žale da nisu primili rješenje o ovrsi i da nisu upoznati s činjenicom da se protiv njih vodi ovršni postupak.
U cilju rješavanja problema dostave, ali i dodatne zaštite materijalne egzistencije građana i zaštite njihova dostojanstva, 28.11.2020. stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona, koji je donio određene izmjene u provedbi i dostavi u ovršnom postupku.

Kada sud šalje obavijesti?

Sud obavijesti (npr. poziv za ročište, rješenje, presude itd.) treba dostaviti na adresu prebivališta ili boravišta fizičke osobe putem pošte neposrednom dostavom. Ako dostava ne uspije u dva navrata, novina je da se takva neuručena obavijest od strane suda treba obaviti putem e-oglasne ploče suda, dostavom u poštanski pretinac i ako je to moguće u osobni korisnički pretinac kroz servis e-Građani.

Važno je za napomenuti da izbjegavanje primitka rješenja o ovrsi ne znači da će se odgoditi ili usporiti ovršni postupak, s obzirom na to da su pravila o dostavi rješenja o ovrsi jasno propisana zakonom te se rješenje o ovrsi smatra dostavljenim ovršeniku na način i pod uvjetima propisanim zakonom i u slučaju ako ga ovršenik nije osobno primio.

Javni bilježnik

Također, uveden je i institut prethodne obavijesti koju javni bilježnici šalju ovršeniku nakon što javni bilježnik zaprimi prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave. Ako javni bilježnik ocijeni da je prijedlog za ovrhu dopušten i uredan, poslat će prijedlog za ovrhu ovršeniku te ga obavijestiti da može u roku od 15 dana ispuniti svoju obvezu prema ovrhovoditelju.

U obavijesti će javni bilježnik upozoriti ovršenika da će protiv njega izdati rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave ako u zakonskom roku ne plati dospjelo potraživanje iz prijedloga za ovrhu te uputiti ovršenika da ima pravo izjaviti prigovor protiv rješenja o ovrsi te da pokuša spor s ovrhovoditeljem riješiti izvansudskim putem.

Ako ovršenik u roku od 15 dana plati dospjelo dugovanje, u tom slučaju neće doći do pokretanja ovršnog postupka. U protivnom, ako bezuspješno protekne rok za prigovor te paricijski rok za dobrovoljno plaćanje duga, ovrhovoditelj će moći kod nadležnog javnog bilježnika ishoditi potvrdu pravomoćnosti i ovršnosti na rješenje o ovrsi temeljem vjerodostojne isprave te pokrenuti izvansudsku ovrhu pred Finom.

Fina

Vezano za pitanje o obavještavanju građana o dugovanjima od strane Fine, po primitku osnove za plaćanje, Fina obavještava ovršenika o zaprimljenoj osnovi za plaćanje i ukupnom iznosu duga iz te osnove za plaćanje slanjem poruke u Osobni korisnički pretinac (usluga u sustavu e-Građani) za sve građane koji imaju takav pretinac.

Ako Fina zaprimi osnovu za plaćanje koja se dostavlja na izravnu naplatu (npr. presuda, sudska nagodba, zadužnica, obračun poslodavca o neisplati dospjelog iznosa plaće, naknade plaće ili otpremnine, itd.), Fina ovršeniku putem pošte dostavlja primjerak zahtjeva za izravnu naplatu sa svim podacima o ispravi na temelju koje se provodi izravna naplata.

Pravna sredstva ovršenika, nakon što primi obavijest o tome da je protiv njega zatražena izravna naplata tražbine ili nakon što na drugi način sazna za to da je zatražena takva naplata protiv njega, jesu da ovršenik može predložiti sudu da donese rješenje kojim će naložiti Fini da odgodi izdavanje naloga bankama za prijenos zaplijenjenih sredstava odnosno rješenje kojim će pljenidba i prijenos proglasiti nedopuštenim.
Fina kao tijelo koje provodi ovrhu, nije ovlaštena samostalno utvrđivati je li nastupila zastara tražbine iz osnove za plaćanje koja je dostavljena Fini na provedbu i koja je evidentirana u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje. Sud odnosno nadležno tijelo je jedino koje je ovlašteno utvrđivati činjenice i donijeti odluku o tome je li tražbina u zastari te na istu ne pazi po službenoj dužnosti, već odlučuje o zastari isključivo po prigovoru zastare koji je stranka dužna istaknuti.

Svaki vjerovnik može pokrenuti ovršni postupak radi naplate dospjele tražbine, a na ovršeniku je da istakne prigovor zastare ako smatra da je tražbina u zastari pisanim putem pred nadležnim tijelom. Ako Fina u roku od 60 dana od dana kad joj je dostavljeno rješenje o ovrsi, odnosno zahtjev za izravnu naplatu ili izvanudsku ovrhu, ne primi rješenje o odgodi ovrhe ili rješenje o ukidanju rješenja o ovrsi ili o obustavi ovrhe, naložit će prijenos zaplijenjenog iznosa na račun naveden u rješenju o ovrsi.

Fina će naložiti prijenos i prije proteka citiranog roka ako ovršenik u Fini da (potpiše) pisanu suglasnost kojim izričito dozvoljava prijenos zaplijenjenih sredstava prije proteka toga roka.

Što vi mislite o ovoj temi?

Advertisement

Komentari