Connect with us

Pregled

Zašto su Englezi izabrali Srbiju?

Objavljeno

-

Zašto su Englezi izabrali Srbiju? Zato jer Srbija nije imala nikakvo obrazovanje ni kulturu, nikakvu kulturnu tradiciju osim svetosavskog pravoslavlja, nikakav idejni svijet, osim hajdučkog brdsko-balkanskog mentaliteta kome su svinjari postali kraljevi.

Kao takva bila je podobna za indoktrinaciju i ratove za koju ju je pripremila i indoktrinirala masonska Britanija.

emil-cic

Emil Čić

Intelektualac Emil Čić od travnja 2011. je akademik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u dijaspori.

Pročelnik je za umjetnost HAZUD-a. Umjetnik je s tri fakulteta i objavljenih 10 vlastitih knjiga, ambiciozan glazbenik i znanstvenik.

Prvi je hrvatski bečki lauret za kompoziciju, s tri najveće nagrade koju Beč daje za skladanje: Nagradna stipendija Alban Berg Stiftunga za klavirski koncert, Nagrada Theodor Körner Stiftung za unapređenje znanosti i umjetnosti za djelo Sinfonietta, Radna stipendija grada Beča za djelo Requiem.

Politika mu je dodatna strast. Tko o čemu, svi o masonima; naš je sugovornik dovoljno u problemu da nam pojasni zašto se priča o masonima i što je u pozadini problema.

Koliko je duboko masonerija u porama hrvatskog društva? Hrvati se dijele na manji projugoslavenski kadar i onaj veći hrvatski. Vuče li onaj projugoslavenski dio korijene iz masonerije?

– Na žalost, Hrvatska ima negativnu tradiciju masonerije još iz XVIII. stoljeća, iz doba grofa Draškovića, koji se tom pojavom zarazio u Parizu, a potom je Napoleon, koji je dio Hrvatske pretvorio u administrativnu staru Iliriju, iz koje su poticali posljednji rimski carevi, među hrvatskim građanstvom i časničkim kadrom prvi je omasovio masoneriju, a tzv. moderno masonstvo u Hrvatskoj postoji već od kraja XIX. stoljeća. Povijesno gledano, jasno je da je masonerija odredila ideološke tokove hrvatske povijesti, te je čak zadirala u hrvatski nacionalni identitet. To je najljepše opisao hrvatski mason pokojni Eugen Laxa u knjizi Ivana Mužića “Masonstvo u Hrvata” gdje kaže: ” Moderno masonstvo, koje je za nas najzanimljivije, počelo je potkraj prošlog (XIX.) stoljeća, upravo u vrijeme, kada se počela javljati jugoslavenska ideja u cijelom svojem romantizmu i kada je propaganda Kraljevine Srbije, preko prečanskih Srba i Srpsko-hrvatske koalicije, pomagane od bana Khuena, bila utuvila u glavu mnogima u Hrvatskoj da više nisu Hrvati već Jugoslaveni, odnosno, da su samo dio troimenog naroda. Mužić sjajno i detaljno opisuje sve epizode toga duhovnog vala, koji je sve jače prodirao u mozgove naših ljudi, a posebno mladih generacija. Reakcionarnost stare Austrije s jedne strane i aktivnosti i borbenost Srbije s druge strane odvele su veliki dio tadašnje mlade generacije na krivi put. Propaganda je bivala sve intenzivnija, pa nas je tako ludilo jugoslavenske ideje dovelo do 1. prosinca 1918., (stvaranja Jugoslavije) do dana, kada je počela naša nacionalna agonija, kada smo zbog svoje gluposti i neznanja stali odbacivati, pa i nijekati one esencijalne atribute, koji omogućuju život jednom narodu. Prva hrvatska loža, Hrvatska vila Ljubav bližnjega.

U samom vrhu NDH-e je isto bila masonerija?

– Da, bila je, a najiscrpnije podatke o tome daje spomenuti Ivan Mužić. Maršal vojske NDH Slavko Kvaternik, bio je svojedobno mason, a teško je vjerovati da je to ikad prestao biti. Njegov sin Dido, koji oca baš i nije slušao, dao je ubiti srpskog kralja Aleksandra bez Pavelićevog odobrenja, a jugoslavenski nacionalisti u listu Slovenec 9. siječnja, 1940. godine za to su optužili svjetsku masoneriju, jer kralj nije slušao kontinentalnu masoneriju. Navodno je želio drugačiju politiku prema Rusiji, znamo i da je veliku Srbiju htio približiti Italiji i Njemačkoj (što nije odgovaralo Britaniji, koja je stvorila Jugoslaviju) i zbog toga su do tada ustaše bile uhićivane. U NDH ih je od oko 425 zagrebačkih, a bilo je i drugih masona, 16 aktivno sudjelovalo u vlasti. O stanju u Hrvatskoj govori nam i tekst njemačke obavještajne službe (Gestapo), koji Kvaternika spominje kao nekadašnjeg masona, a pisan je u Zagrebu 2. prosinca, 1942. na njemačkom jeziku, pod naslovom “Crni front i međunarodno masonstvo kao začetnici i pomagači nemira i nasilja u Hrvatskoj”. Tekst se, prema podatcima u knjizi Ivana Mužića, nalazi u Arhivu Jugoslavije, fond 100 br. 2/979492-979500. K tome, u NDH od 1941. do 1945. god. nitko nije ubijen niti posebno progonjen samo zbog svoga masonstva. Masonstvo je bilo zabranjeno, ali mason je izgubio glavu samo ako je radio za drugu stranu. Simptomatično je da su već sredinom travnja 1941. izvršena prva uhićenja nekih masona u Zagrebu (Hinko Krizman, Stanko Švrljuga i drugi), a u god. 1941. uhićeno je četrdesetak masona. U NDH je veći broj uglednih masona surađivao s ustaškom vlašću. Masoni privrednici (Stanko Švrljuga, Branko Pliverić i dr.) isticali su se angažiranjem svoga financijskog kapitala u korist nove države i sila osovine. U drugoj polovici travnja god. 1941. uhićeni su i neki masoni u Sarajevu. U logoru u Sarajevu bio je ubijen bivši jugoslavenski ban mason Stanoje Mihalđžić i to zato jer je bio engleski agent. Uhićenja masona u NDH vršena su najviše zato, da se istraži imaju li veza s inozemnim obavještajnim službama. A na veze visokih krugova NDH s masonerijom upućuje činjenica oni su gotovo svi masoni nakon boravka u logoru od nekoliko mjeseci – pušteni kući. Njemačka je u vrijeme II. svjetskog rata progonila masoneriju, a s druge strane i sama njemačka vlast, poput NDH, bila je infiltrirana, vođena i špijunirana od masonerije. Zato su obje države i izgubile rat. Kako vidimo, masonerija je imala frakcije koje su se prijateljski progonile.

ENGLEZI SU TVORCI JUGOSLAVIJE

Zašto je Beograd centar masonerije na ovom prostoru?

– Razlozi su položeni duboko u povijest interesa Britanskog Imperija. Središte svjetskog masonskog sustava je Velika Loža u Londonu, a Britanija je od Kraljevske kuće do dna društva prožeta sustavom masonskih loža, kao stilom života i mišljenja. A poslušnost Velikom Orijentu u Londonu ide preko stvaranja novih loža na kontinentu, koje su podložne centrali, a Britansko kraljevstvo ih ujedno koristi kao sredstvo britanske špijunaže.

Flag-Pins-Great-Britain-Serbia-without-Crest

Britanski obavještajni sustav dugim je nizom desetljeća Srbiju izabrao i pripremao za geostratešku vladaricu na hrvatskim (austro-ugarskim) prostorima o čemu sam u knjizi “Povijest hrvatskih neprijatelja” opširno citirao korespondenciju tvorca Jugoslavije Seton Watsona iz knjige povijesnih dokumenata, “R. W. Seton Watson i Jugoslaveni”, koju je 1976. g. potpisala Britanska Akademija zajedno s JAZU.

Već u “Hrvatskom Pravu” 29. lipnja. 1929., u svom članku, pravaški ideolog Milan pl. Šufflay bio je prvi koji je ukazao na prave tvorce Kraljevine SHS, a to su bili Englezi Wickham Steed i Seton Watson (Watson je važniji).

Zašto su Englezi izabrali Srbiju? Zato jer Srbija nije imala nikakvo obrazovanje ni kulturu, nikakvu kulturnu tradiciju osim svetosavskog pravoslavlja, nikakav idejni svijet, osim hajdučkog brdsko-balkanskog mentaliteta kome su svinjari postali kraljevi. Kao takva bila je podobna za indoktrinaciju i ratove za koju ju je pripremila i indoktrinirala masonska Britanija.

Kroz stvaranje Jugoslavije, preko Beograda, Britanija je uvijek čuvala svoje Carstvo, tj. nevidljivi Commonwealth, i privilegije u Indiji, ali taj geopolitički potez koji je uspjela realizirati, ujedno je bio i potez protiv snage Katoličke Crkve i protiv malog katoličkog Hrvatskog naroda, kojeg su temeljito poklali srbokomunističkom rukom na kraju II. svj. rata, jer su Hrvati biološki previše ometali planove Novog Svjetskog Poretka, koji u masonskoj ideologiji isključuje kršćansku vjeru. Geopolitička smetnja Britanskom carstvu bila je i protestantska Njemačka, koja je nakon svoga jačanja vodila politiku savezništva s Austro-Ugarskom i nastojala je preko Hrvatske i osmaniziranog Balkana sagraditi željezničke veze sve do Bagdada, čime bi izvršila prodor prema interesnoj sferi Britanskog Carstva. Sada se ne ćemo posebno osvrtati i na carsku pravoslavnu Rusiju koja je jednako tako opkoljavala Britansko Carstvo na Istoku, pa ih je sve trebalo uništiti jednim potezom u Prvom svj. ratu. Geopolitički, u Europi je bilo neophodno Katoličkoj Crkvi oduzeti posljednjeg odanog saveznika – Austro-Ugarsku i presjeći geopolitički gospodarski prodor Njemačke i Austrije prema istoku, stoga je Britanija odigrala prljavu političku igru i preko Srbije je izvršila atentat na prijestolonasljednika Ferdinanda: iako je bilo jasno da je Srbija kriva, gle, odjednom je Britanija bila spremna zaštiti Srbiju i ući u svjetski rat, iako je se – na izgled – taj sukob ništa ne tiče.

Provodi li se u Beogradu plan uništenja hrvatske države, ili je on samo izvršitelj?

-U subotu 7. lipnja u Beogradu je završen dvodnevni, europski, masonski sastanak povodom obilježavanja 95 godina “Velike lože Jugoslavija” koja djeluje od 1919. godine. Tako je u Beograd došlo 250 visoko pozicioniranih i utjecajnih europskih masona koji su uz obljetnicu jugoslavenske lože proslavili i obljetnicu Velike lože Srbije, koja je ujedno organizirala ovo masonsko okupljanje. ‘Beograd i Srbija ponovno zauzimaju izuzetno važno mjesto u europskom i svjetskom Slobodnozidarskom bratstvu, što dodatno ojačava i afirmira poziciju Srbije’, naveli su članovi srpske lože za B92. Što to znači za nas Hrvate? To znači da svjetska masonerija, kojoj kraljuje Britanija, prema Hrvatskoj zadržava isti stav i provodi isti plan. Srbija je napumpana idejama svjetske veličine istovremeno dok ima četničko-ekspanzivnu vladu, a razna masonska sveučilišta u angloameričkom svijetu Srbiji pridaju etnološka tumačenja i značenja koja Srbija stvarno nema. Paradoksalno je da su etnološka istraživanja ruskih, ukrajinskih, indijskih i drugih znanstvenika o podrijetlu Hrvata dijametralno suprotna zaključcima nekih američkih sveučilišta. Dok npr. ruski i ukrajinski znanstvenici govore o velikoj seobi naroda u kojoj su Hrvati – ratnici osnovali slavenske države Ukrajinu i utjecali na Rusiju, dotle neki američki sveučilišni profesori povijesnu veličinu pokušavaju pripisati Srbima, hraneći njihove pansrpske apetite na hrvatskim prostorima: znanost je postala ideologija i masonerija na Zapadu tu znanost pokušava instrumentalizirati u ime teorije zapadnog Balkana u kojem su svi narod bivši Srbi, što je totalna laž, koju je najtemeljitije razobličio francuski i hrvatski akademik Mirko Vidović u desetak svojih grandioznih knjiga u kojima su citirani najstariji povijesni izvori. Srbija je suizvršitelj plana rušenja kršćanske Europe i taj se plan provodi preko hrvatskih leđa.

MASE NISU ODBACILE BOGA

Može li se stvarno Hrvatska oglasiti kao predziđe kršćanstva?

– Ovo je pitanje duboko vezano s osvjedočenošću vjere. Hrvatska je oko 500 godina vodila rat protiv Turaka i oko 150 godina se bori protiv Srba. Dakle, protiv Balkana se borimo približno 650 godina i još nas vrijeđaju i nazivaju nas Balkancima i pokušavaju nas pretvoriti u Balkance, iako smo posljednja zemlja Zapada. Što nas je održalo u ratovima u kojima je palo oko 4 milijuna Hrvata i stradalo još barem toliko, kroz bijeg sa vlastite zemlje, kroz odvođenje u ropstvo Turcima, kroz nasilnu islamizaciju itd. Održala nas je vjera i Hrvatska je postala zemlja kršćanskih-katoličkih mučenika, a “krv mučenika je sjeme kršćana”, kaže Novi Zavjet. Iako je masonska sekularizacija i njihova ideja odvajanja države od Crkve, da bi oni mogli nametati svoju masonsku sliku svijeta i razne masonske ideologije, primila korijena i kod nas u Hrvatskoj, mi vidimo da su naše Crkve nedjeljama i na blagdane redovito pune. U ostaloj Europi s jedne strane gašenje vjere dovelo je do zatvaranja mnogih Crkava, a s druge strane modernisti osuđeni od Pape s početka XX. stoljeća u Europi i svijetu izobličili su moral i shvaćanja vjere i to je masa preostalih vjernika prihvatila kao da je sve u redu.

U Hrvatskoj se uglavnom, unatoč svemu sačuvalo, zdravo shvaćanje vjere i to je narod dovelo do pobjede na “obiteljskom referendumu” s kojim je Hrvatska u tom trenutku bila jedina zemlja Europe koja izglasava zaštitu obitelji i odbacuje homoseksualne nastranosti kakve su prihvaćene u oboljeloj društvenoj strukturi ostataka Zapada. To je trenutak u kojem vidimo da je realno obećanje koje je Bogorodica g. 1996. uputila preko talijanskog svećenika don Stefana Gobbija u kojem kaže “Ja ću pobijediti preko vas, malo stado (.) Ovo što se dogodilo ovome narodu opomena je za sve.” Naime, homoseksualizam je po vjeri najteža uvreda Duha Svetoga, samoga Boga, i društvo koje perverzije prihvaća odbija svaku mogućnost da Bog u njemu djeluje. A Hrvati na jednoj ključnoj moralnoj stvari odbacuju uvredu Boga i jedini otvaraju mogućnost da On među njima djeluje. To djelovanje je karizmatično, ono omogućava nagli zahvat Duha Svetoga u većini pojedinaca, to djelovanje Bogu omogućuje da djeluje na mase i da nastupa s masama koje ga nisu odbacile.

K tome, dugo sam bio skeptičan prema objavama Sv. Marije u Međugorju, jer je bilo nekih razloga za to, a sada vidim da je Međugorsko ukazanje s najvišom vjerojatnošću autentično, i ta objava na tragu je svetaca koji su u Hrvatskoj vidjeli obranu kršćanstva. Ta obrana ne će proći bez oružanih sukoba, ali iz zadnjih događaja u hrvatskom okruženju postaje mi jasno da će Bog u vremenima Antikrista direktno sudjelovati u obrani Hrvatske, upravo zato, jer se: “na ovu Naciju moj Protivnik razbjesnio, donoseći u nju tešku kušnju nasilja i rata. Kolike su patnje morala podnijeti moja djeca! Ja sam se zauzela da dobiju veliki dar oslobođenja i mira. Ali sada vas očekuju još veće muke.”, poručuje Bogorodica preko don Gobbija 20. rujna, 1996. Ako se Božji neprijatelj svom snagom angažirao da Hrvate uništi svim sredstvima, a Hrvati brane njegovu žrtvu i vjeru, onda je jasno da će Bog Hrvate pokrenuti i direktno ih zaštiti od zajedničkih neprijatelja.

Koliko je stvarno u opasnosti hrvatsko društvo i opstojnost države?

– Vlast, koja često ide na konzultacije u London, neprekidno daje negativne izjave o borcima oslobodilačkog rata i sotonski ih ponižava, dok na svakodnevne četničke ispade i fizičko rušenje brane dinamitom od strane četničkih snaga, pri nedavnim poplavama, uopće ne reagira, sudjelujući dakle prešutno u razaranjima Hrvatske svih vrsta, iz čega postaje jasno da masonerija nastavlja politiku osporavanja i rušenja hrvatskog naroda i države, kao što je činila od samog početka, samo zato jer su Hrvati tradicionalno kršćanski profilirani i kao takvi smetaju njihovim idejama i projektima. Komunisti i njihova UDBA, kako vidimo iz brojnih knjiga koje analiziraju odnose komunista i masonerije, naprosto su izvršni organ masonerije, koji je uspješno uspio zloupotrijebiti demokraciju ušavši u sve pore društva: iako bi za državu koja je nikla iz oslobodilačkog rata bilo normalno da postoji samo jedna organizacija ratnih veterana, udbaške strukture vlasti razbile su veterane na tisuću udruga i onemogućivši artikulaciju nacionalnih težnji i narodne volje. Da imamo samo jednu veteransku udrugu, kao što su je imali komunisti, vrlo brzo bi na vlast u državi došli oni koji su se za državu borili, oni koji imaju povjerenje naroda, a ovako narod je izložen konkurentskim organizacijama i strankama organiziranim po mafijaškom uzoru. Država je u opasnosti jer narodom vladaju oni koji mu ne žele dobro, neprekidno privilegirajući Srbe i srpstvo, puneći policiju četničkim i komunističkim kadrovima. Nedavno je u “Hrvatskom tjedniku” objavljen članak koji kaže da su neoboljševici Hrvatsku Vojsku očistili od svih kadrova koji su stvorili državu, pobijedili i donijeli slobodu. Sa stajališta dosadašnje uspješne izdaje i dekonstrukcije države, masonerija je uspjela postići ciljeve, ali sa stajališta Božjih intervencija u povijest, imamo poruku koja nam kaže da će Hrvati biti zaštićeni i da će pobijediti.

KOMUNISTI U SLUŽBI MASONA

Imaju li masoni prste u Ukrajini i koliko je Putin protiv njih, a koliko je on njihova desna ruka?

– Situacija u Ukrajini je vrlo složena i na rubu je zbijanja svjetskog rata: jako je teško utvrditi hoće li se to uskoro dogoditi, jer mnogo je čimbenika koji rat izazivaju ili odgađaju, ali očito je da se u Ukrajini vodi rat Ukrajinske vojske koja je stala uz novoizabranu vlast i ruskih nacionalista, koji bi Rusiji željeli priključiti određene teritorije izvan Krima, koji se Rusiji već priključio. Na žalost, masonerija ima vlast u obje države, tj. i u Sjedinjenim Državama i u Ruskoj Federaciji. Kao savjetnik ruskog predsjenika povremeno se navodi i prof. dr. Aleksandar Dugin, koji je napisao zanimljivu knjigu “Konspirologija”. Ukratko, u toj knjizi Dugin je naveo da su SSSR-u u Komunističkoj Partiji postojat će dvije struje koje su se sukobljavale. Jedna je bila Euroazijska struja, a druga je bila Kontinentalna, u stvarnosti, angloamerička struja. Ove dvije struje povremeno su se sukobljavale do istrebljenja, a konačno je pobijedila euroazijska struja kojoj danas na čelu stoji predsjednik Putin, koji zagovara snažan Ruski euroazijski blok, oko kojeg skuplja srodne duše. Drugim riječima, u komunističkoj partiji SSSR-a unutar partije postojale su dvije partije, a komunisti su jedan od izvršnih organa stvaranja Novog Svjetskog Poretka i u svojim redovima su imali predstavnike angloameričke masonerije i lokalne ruske masonerije.

To znači da je masonerija vladala Rusijom cijelo vrijeme i kada su se struje dogovorile o potrebi preobrazbe Rusije u “demokraciju” ta demokracija u Rusiji se i dogodila, uz određene trzavice i pobune dijela vojnog establishmenta. Predsjednik Putin u (istočnoj) Njemačkoj, u Berlinu, djelovao je u činu potpukovnika KGB-a, a poslovica kaže “jednom špijun – zauvijek špijun”, odnosno, obavještajni izvršni sektor ruske komunističke masonerije preuzeo je vlast u Rusiji i proučavajući masovnu psihologiju naroda došao je do zaključka da u ruskoj državi koristi obnoviti konzervativizam religiozne ruske duše utemeljen na pravoslavlju, jer je komunizam pao i njegove ideje su postale beskorisne. Da Putin nije kršćanin pokazuje njegov stav prema budizmu, jer i sam vjeruje u budističku svjetsku državu Šambalu, a budizam je jedna od istočnjačkih religija koje masonerija više voli i u njima nalazi svoju inspiraciju. (O tome su pisali američki znanstvenik Juhn McCannon i muslimanski pisac Mehmet Sabaheddin) Dakle, u temeljima Putinovih uvjerenja nalazi se poganstvo ruskog ideologa Nikolaja Reriha (1874.-1947.) i ideja svjetske države koju želi i masonska Amerika, pa jedne duboke razlike u ovim dvjema svjetskim strujama stvarno i nema. Obama manipulira pojmom “demokracija”, a Putin se formalno bori za “konzervativizam”, a taj konzervativizam u stvarnosti nije kršćanski ukorijenjen, nego je bliži budističkoj panteističkoj ideji pobožanstvenjenja čovjeka, koja je ujedno i masonska ideja. U ovoj igri sukoba sila ne postoje pozitivne strane: Putin je naizgled bolji momak, a Obama je, naizgled, lošiji momak. Ali, i jedna i druga strana se bore za prevlast i doktrinarno nisu inspirirani teokratskom kršćanskom vizijom društva. Štoviše, Obama je službeno musliman i ponosno je izjavio da Amerika više nije kršćanska zemlja. Iz raznih čudnih izvještaja s početaka pobune u Ukrajini na Internetu smo mogli pročitati i takve vijesti da su u vrijeme ukrajinskih prosvjeda prorusku vlast Ukrajine zajedno rušili tajna organizacija ukrajinskih nacional-socijalista zajedno s agentima iz Izraela (sic!), tako da je pitanje koliko je Ukrajina s promjenama dobila. Sigurno je da je ponovno dobila krv i suze i da će se muke Ukrajinaca, na žalost, povećati.

Hoće li doći do novog velikog svjetskog rata i po vašem mišljenju od kuda kreće?

-Po mojoj procjeni svijet je vrlo blizu svjetskom ratu i kada Rusi krenu njihove snage će vrlo brzo prodrijeti do La Manchea, nekako u skladu s austrijskim mistikom Aloisom Irlmaierom, koji je još pedesetih godina prošlog stoljeća jasno opisao pravce ruskog prodora. Svejedno je hoće li to biti ove godine ili za koju godinu: blizu je. Rusija, koja je do jučer ratovala i protiv islama, vrlo lako bi se mogla ujediniti sa islamom, jer obje sile bi se mogle sporazumjeti na bazi antiamerikanizma i antieuropejstva. Ako se to dogodi milijuni muslimana krenut će prema Europi, da ju sigurno pregaze sve preko Bavarske, a Rusija bi prošla kroz Sjevernu Njemačku sve do kanala La Manche. Rat bi lako mogao buknuti istovremeno na Bliskom Istoku i u Rusiji – Ukrajini. Srbi su trebali dati svoj doprinos proslavi atentata na Franju Ferdinanda izdvajanjem okupiranog dijela Bosne i napadajem na Hrvate, ali ih je nedavni potop u provedbi scenarija onemogućio za duže vrijeme. Bosna je svakako pogodno tlo za taj rat, ali Bog je izmijenio scenarij. Kada plane Ukrajina, Rusija i Iran svijet će biti u ratu, a onda je svejedno kada će se uključiti Kina i Indija. Na neki način, Americi i Izraelu je strahovito važno da se u rat uvuku Iranci, a oni su već zagrizli udicu, jer su s elitnim trupama ušli u Irak. To bi ih moglo koštati, jer se radi o uspješnoj klopci.

EUROPA ĆE PREŽIVJETI

Kako ćemo završiti u tom sukobu?

– Svijet bi trebao biti opustošen, a preživjelima će se ponuditi novi mir kroz lažnu svjetsku religiju. Tu se nazire evanđeoski naviještena mistična ideja Antikrista. Europa će preživjeti, ali će biti više nego li desetkovana. Svaki svjetski rat uzeo je sve više žrtava. Možemo si zamisliti koliko će nas ostati ako se ovaj sadašnji rat stvarno zakuha. Vizija rata ima apokaliptičku pozadinu i dimenziju. To je rat za uništenje starih korijena kršćanske Europe i za uništenje vjere u kršćanskog Boga. Mnogi će izgubiti vjeru pitajući se: Bože kako si to mogao dopustiti?

Hrvatska ima ogromne zalihe vode, a koliko vidimo i nafte, što je još i Savka Dapčević Kučar znala, kako to zadržati u svom resursu? Hrvatska je uistinu u vrhu posjedovanja vode. Bez Bosne je, kažu, negdje treća u svijetu, a zajedno s Bosnom bi bila prva, ispred Finske. Prva stvar koju bi u uvjetima mira trebalo srušiti jest vlast bankara nad političarima i stavljanje banaka pod nadzor države. Tada bi lihvari ostali bez mogućnosti kupovanja tuđih resursa i tuđih života. Naravno da su i stari Titovi komunisti poput Savke Dapčević to znali, ali komunisti su postavljeni na vlast u ime masonerije da kao njihov izvršni organ blokiraju razvoj ekonomije i uguše radnu kreativnost naroda, inače, iz zemalja Zapada nikada ne bi bili podupirani kao dio vladajuće strukture. Rat se u stvarnosti ne vodi ni za vodu ni za naftu već je to rat za duše i živote ljudi. Nafta i voda i ostali resursi su izgovori za ratove. Svjetski imperijalizam sve je to mogao dobiti u umjerenijim količinama, bez bestijalnih osvajanja i podmetanja, ostavivši ljude živima i sitima. No, u pozadini ratova su, kako nas kršćanstvo uči, Bog i đavo, i sada smo u završnoj fazi specijalnog rata koji je zahvatio sve sektore postojanja. T

Igor Drenjančević/tjedno hr

Što vi mislite o ovoj temi?

Advertisement

Komentari