Connect with us

Komentar

Zašto su Hrvati stvorili tri standardna jezika i jesu li sva tri standarna jezika nastala od istog jezika?

Published

on

Lingvist Josip Silić misli da je narječje standardni jezik, čime se u potpunosti slažem, ali zašto Hrvati imaju tri standardna jezika nije dao objašnjenje.

[ad id=”68099″]

Slažem se također da između narječja i dijalekta nema nikakve razlike jer su nastali pod istim uvjetima. Naime, u riječi dijalekt prefiks je grčka riječ dia, sa značenjem dva, a korijen je latinska riječ elect, dakle, izbor. Na što su se odnosila ‘’dva izbora’’? Sve pokazuje da su u upotrebi bila dva pisma, dakle, dva izbora. Lingvist Silić je, vjerujem , učio grčki i latinski, pa je preko ta dva pisma mogao drukčije pristupiti hrvatskom jeziku i lakše razumjeti glasovne promjene koje su nastajale preko pisma.

Riječ čavara se nametanjem kršćanstva odrazila kao čava, a slog ra je ispušten zbog nametanja kršćanstva. Kako Semiti nisu imali slovo za glas V, slog va je ispušten. Kako se slovo V na bizantsko grčkom pismu pisalo Y, ovo slovo se odrazilo kao J, pa imamo u dalmatinskoj čakavici sintagmu ‘’ča je”. Ova sintagma je kod kajkavaca postala ‘’ka je”, odnosno, ”kaje”, a danas to je zamjenica ‘’kaj” jer su koristilo franačko latinsko pismo.

Zamjenica što je nastala od zamjenice ča koja se na ruskom pisala čto, a izgovarala što. U zamjenici čto se vidi grčki uticaj jer su Grci hrvatski glas Č često pisali slovom T. Naime, zamjenicu što je stvorio katolički Rim i taj crkveni jezik je Rim nazvao crkveni staroslavenski. Crkveni staroslavenski je nastao spajanjem više hrvatskih dijalekta, a neki od tih dijalekata su nastankom novih država postali poseban jezik, kao češki ili poljski, a danas i slovenski.

Postojale su tri redakcije: hrvatska, bugarska i češka, a vjerojatno je postojala i poljska. Štokavska liturgija je najprije uvedena na području Dubrovnika i Boke jer je tamo bio dosta pismenih ljudi. Cilj je bio spojiti katoličanstvo sa ruskim pravoslavljem, ali da je to bio uzaludan pokušaj potvrđuje nam Križanić. No, radije bi ta tri standardna hrvatska narječja nazvao ekavca, ikavca i ijekavca ili jekavica.

Ikavica se pojavljuje još u vedskim himnama. Sanskriti su suglasničko pismo nazvali čakavica, a to su riječi čaka i vica. Riječ čaka perma sanskritu tada je značila promjena, a riječ viča je značila govor. Od riječi viča nastaju riječi vika i vikar, koja se, nažalost, samo koristi u crkvi. Dakle, riječ čakavica označuje prelazak sa slogovnoga na suglasnički jezik.

Činjenica jest da su sa ta tri narječja ili jezika služili ljudi koji su sebe zvali Hrvati. Pitanje jest: Zašto su Hrvati stvorili tri standardna jezika i jesu li sva tri standarna jezika nastala od istog jezika? Sigurno jesu i to pod uticajem različitih pisama. Tako Poljaci i Česi imaju drukčiji pravopis od današnjeg standardnog hrvatskog pravopisa. Mi znamo da su Germani naš glas č pisali dvoslovom ST, pa je zamjenica ča postala šta. Slavenizacijom je zamjenica šta postala što.

Dakle, Hrvati su još od rimskog Imperija koristili latinsko pismo, a prije toga su koristili grčko uz svoje pismo koje se zvalo haravača. Haravača je u biti glagoljica sa izmjenjenim rasporedom slova i sa dodatkom nekih novih slova. Raspadom Bizanta u Crvenoj Hrvatskoj se koristilo franačko pismo i franački pravopis, pa se glas I pisao dvoslovom ie. Kako je preko grčkog pisma slovo I postalo J, riječ bila, odnosno, biela je postala bijela i bjela. Hrvati u Bosni su franački dvoslov st pisali šć jer zamjenica šta je postala šća. Dakle, šta je postalo štja, a dvoslov tj je postao novi glas Ć.

Neme nikakve sumnje da je ekavica bila jedan od govora na prostoru povjesne Liburnije, gdje je čakavica najbolje sačuvana, a to nam zorno pokazuje prostor oko Kvarnera sa Istrom. Primjerice, Isus se na ekavici zvao Esus, da bi se među nekim Hrvatima i Germanima odrazio kao Jezus. Slično se Erud, danas Herod, na ikavici odrazio kao Irud. Dakle, ikavica se širila od juga prema sjeveru, što znači da je došla morskim putem. Ekavica je najvjerojatnije bila keltski govor. Naziv Kelt je grčka inačica za naziv Hrvat.

Na koncu ću analizirati nastanak toponima Grobnik. Ovaj toponim sigurno nije nastao od riječi grob jer za grob čakavci su imali riječ greb, odnosno, grev. Englezi koji su uzeli govor Kelta grob nazivaju grave, što se izgovara grejv. Grobnik je dobio ime po nazivu za Boga koji se zvao Crove ili Grove, a to je inačica boga i etnika Harvač. Grobnik je kršćanska inačica nazivaGrovnik.

Kako se Grobnik još pojavljuje pod imenom Gromnik, možemo bez ikave sumnje reći da je na tim prostorima nekada živjeli Hermedi, dakle, Hrvati iz Mezapotamije. U Mezapotamiji glas V se pisao slovom M. Odatle potječe etnik Madi ili Medi. Te Hrvate je Herodot zvao Medi, a po Madima mi Ungariju nazivamo Mađarska, dakle, Madarska ili Madjarska. Ne pokazuje li nam ovo da su i Mađari nekada bili Hrvati?

Nazivi Grobinština ili Grominština su nastali pod franačkim nametanjem kršćanstva, a Grobišćina ili Gromišćina je bosanska. Nisu li Hrvati iz Bosne naseljavali te prostore bježeći pred Osmanlijama?

Ova tri standarna jezika su nam trebala standardizacijom hrvatskog jezika dati bogati vokabular. Umjesto toga, mi smo u hrvatski standardni jezik uveli mnoge srbijanske riječi, kao i srbijanizirane turske i engleske riječi, a izbacili mnoge hrvatske.

Sam Pusić

Što vi mislite o ovoj temi?

Oglasi
Komentiraj
Advertisement

Komentari