Connect with us

Pregled

Županija ne može riješiti problem Univerziteta ‘Džemal Bijedić’ u Mostaru

Objavljeno

-

Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 posvetio je sesiju trenutnoj poziciji i statusu sveučilišta u BiH za koji je konstatirano da je loš, a uvodničari kao jedno od efikasnih rješenja vide u uspostavljanju resornog ministarstva na državnom nivou.

Rektor Sveučilišta u Tuzli Enver Halilović u izjavi novinarima ukazao je na nezavidan položaj sveučilišta u BiH i precizirao da on proizlazi iz pravno-političkog tretmana tih institucija, neadekvatne politike financiranja posebno javnih sveučilišta, nemogućnosti ili ograničenog njihovog razvoja i uspostave bilo koje vrste poduzetništva na tim sveučilištima.

Ipak, mišljenja je da situacija nije beznadežna, da je stanje moguće promijeniti, a vidi ga u vraćanju institucionalne autonomije univerzitetima, kao i strateškom promišljanju mjesta i uloge znanja u razvoju društva danas.

Županija nema rješenja

”Treći pravac rješavanja pitanja i statusa sveučilišta i visokog obrazovanja odnosno pretpostavka za rješavanje svih ostalih pitanja je formiranje državnog ministarstva za obrazovanje i tehnologiju, kao jedinog pravog puta vraćanja digniteta visokom obrazovanju, znanosti i znanju u BiH”, smatra on.

Kao primjer sveučilišta koji se u radu suočava s teškoćama, rektor Univerziteta u Mostaru Sead Pašić naveo je Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru i precizirao da je ta visokoškolska ustanova godinama u ozbiljnim financijskim problemima.

On kaže da su te probleme pokušavali riješiti s nadležnim županijskim ministarstvima ali da to, kako je kazao, jednostavno ne ide.

”Svjedoci smo da, u posljednje vrijeme, ni u drugim županijama situacija nije bolja. Sve to ukazuje na to da ovakva organizacija visokog obrazovanja nije dobra”, smatra on.

I on je, kaže, sklon mišljenju da problem nije moguće riješiti ako oblast visokog obrazovanja ostane na nivou županija, te odgovorno tvrdi da kantonalna ministarstva nemaju financijskih niti kadrovskih kapaciteta “da iznesu visoko obrazovanje“.

Rješenje: Federalni nivo

”Mislim da je rješenje za bolje visoko obrazovanje u BiH podizanje nadležnosti s županija najmanje na federalni nivo, a idealno bi bilo ako bismo mogli dobiti državno ministarstvo”, kaže on.

Izrazio je bojazan “da ćemo, ako nadležnost za obrazovanje ostane na županijskom nivou, svjedočiti daljoj degradaciji visokog obrazovanja, do njenog uništenja“.

Zvaničan naziv redovne sesije Krug 99 ove nedjelje bio je “Pozicija sveučilišta danas i kako dalje”, a predsjednik Kruga 99 Adil Kulenović mišljenja je da je ovo pravo vrijeme da se skrene pozornost na poziciju sveučilišta i kako dalje jer još nije formirana vlast u BiH.

”Nevjerojatno je da se u državi koja se želi integrirati unutar europskih institucija, ne obraća pozornost na poziciju sveučilišta kao jedne od bitnih ideoloških, ali i političkih i strateški-ekonomskih funkcija svake države. Čini se da se politička elita jednostavno ne želi baviti pitanjem sveučilišta, na način kako bi to odgovaralo svakoj državi kao i sadašnjim i budućim studentima, koji su budući nositelji društvenog razvoja”, kaže on.

Što vi mislite o ovoj temi?

Advertisement
Komentiraj
Advertisement

Komentari