Marko Ljubić: Notre Dame poziva narode Europe

Gori simbol kršćanstva europskih naroda. Notre Dame je gotička katedrala stara 850 godina. Odavno nije samo simbol Pariza i Francuske, simbol je temelja na kojima je izrasla civilizacija koju baštine svi europski narodi. Simbolika katedrale Notre Dame nije u njezinoj monumentalnosti, ni u tornju, zvonima, u umjetninama, njezina simbolika je ona fina inspirativna nit kojom … Continue reading Marko Ljubić: Notre Dame poziva narode Europe