Connect with us

Filozofski fakultet raspisao javni poziv za oslobađanje od plaćanja školarine

Objavljeno

on

Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru raspisao je javni poziv za oslobađanje od plaćanja školarine studenata teškog imovinskog stanja.

Prema odredbama dokumenta koji je objavljen na službenoj web stranici ove visokoškolske ustanove, 10 studenata plaćati će 150 maraka po semestru, dok će njih 20 biti oslobođeno od plaćanja polovice (50 posto) propisane školarine.

Javni pozivom je bio zamišljen i na način da se za 50 studenata omogući plaćanje školarine u četiri rate. No, kako doznaje Pogled.ba, Uprava Filozofskog fakulteta odlučila je da ne postoji potreba za to provoditi natječajnu proceduru, s obzirom da svi studenti već imaju mogućnost ostvariti tu pogodnost putem zamolbe.

Iako je bilo najavljeno kako će se na javni poziv moći prijaviti svi studenti Filozofskog fakulteta, pravo na financijsku potporu imati će studenti viših godina (dakle, s izuzetkom studenata prvih godina diplomskog studija) koji će biti rangirani prema sljedećim kriterijima:

–       imovinsko stanje obitelji (i) kandidata
–       bračni i roditeljski status kandidata
–       stanje socijalne emancipiranosti kandidata
–       status zaposlenosti i radne sposobnosti obitelji (i) kandidata
–       invalidnost članova obitelji (i) kandidata
–       proces školovanja članova obitelji kandidata
–       adresa prebivališta odnosno boravišta za vrijeme studiranja.

Javni pozivi biti će otvoren sedam dana od dana objave, a kako bi se prijavili, studenti trebaju dostaviti:

–       kućnu listu i potvrdu o mjesečnim primanjima članova zajedničkog domaćinstva
–       potvrdu o redovnom studiranju i potvrdu da student nije ponavljao godinu
–       izjava kojom dokazuju kako ne primaju stipendije
–       uvjerenje o državljanstvu BiH
–       te drugu dokumentaciju kojom dokazuju svoje teško imovinsko stanje.

Prema navedenim kriterijima, neki studenti neće moći ostvariti pravo na financijsku podršku. Tako na javnom pozivu neće proći studenti drugih ustrojbenih jedinica Sveučilišta u Mostaru, izvanredni studenti, studenti prvih godina diplomskog studija, ali i:

–       studenti čiji roditelj odnosno skrbnik je vlasnik/suvlasnik pravne osobe upisane u Registar poreznih obveznika;
–       studenti koji primaju bilo koji oblik stipendije;
–       fizičke osobe koje po važećim zakonima i propisima imaju pravo na besplatno školovanje;
–       fizičke osobe koje nisu državljani Bosne i Hercegovine;
–       studenti kojima je izrečena teža disciplinska mjera, a još uvijek je na snazi;
–       studenti koji ponavljaju godinu studija.

Javni poziv je otvoren 7 (sedam) dana od dana objave.

Dokumentacija kojom kandidati dokazuju ispunjavanje uvjeta treba biti u originalu ili ovjerenim kopijama. Dokumenti koji se podnose ne smiju biti stariji od tri mjeseca. Umjesto originala mogu se dostaviti ovjerene fotokopije ali starost dokumenta se računa od datuma izdavanja upisanog na dokumentu, a ne od datuma ovjere. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave na javni poziv, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se osobno u Studentsku službu ili poštom na adresu: Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Studentska služba, Matice hrvatske bb, 88 000 Mostar, s naznakom ”Za Povjerenstvo za oslobađanje od plaćanja školarine”.

Rezultati će biti objavljeni na oglasnoj ploči Studentske službe u roku od tri dana od dana zatvaranja javnog poziva.

Što vi mislite o ovoj temi?

Oglasi
Komentiraj
Advertisement

Komentari