Connect with us

Kolumne

Kako su Marija Puh i Sanja Sarnavka lagale hrvatskoj javnosti da u Istanbulskoj konvenciji nema ništa o rodnoj teoriji

Objavljeno

-

Dana 10. veljače 2018. gđa Marija Puh, zastupnica HNA-a u Hrvatskom Saboru izjavila je na HTV „ja sam čitala Istambulsku konvenciju, više puta, i u njoj nema ništa o rodnoj teoriji“.

Dana 7. ožujka 2018. u HTV emisiji „Tema dana“ gđa Sanja Sarnavka je, pri sučeljavanju s gđom Željkom Markić rekla: „Nema toga u Istambulskoj konvenciji, pokažite mi to“ – negirajući da Istambulska konvencija „na mala vrata“ u hrvatsko zakonodavstvo i škole uvodi rodnu teoriju.

Istina je sasvim suprotna, i Gđe Marija Puh i Sanja Sarnavka su debelo lagale, jer:

pozornim čitanjem Istambulske konvencije može se ustanoviti da se u njoj radi vrlo JASNO RAZLIKOVANJE IZMEĐU SPOLA I RODA!

To dokazuju određeni članci u Istambulskoj konvenciji. Navodimo te članke i argumente da su gđa Puh i gđa Sarnavka lagale na HTV, kako slijedi.

 

 1. ČLANCI ISTAMBULSKE KONVENCIJE KOJI U ZAKONODAVSTVO I ŠKOLE UVODE RODNU TEORIJU

ČLANAK 3. DEFINICIJE: „Rod označava društveno oblikovane uloge, koje određeno društvo smatra prikladnima za žene i muškarce”.

Argumenti da se promiče rodna teorija:

Nije bilo potrebe za uvođenjem pojma „rod“, jer se „društveno oblikovane uloge, ponašanja, aktivnosti i osobine “ jednako odnose na spol i na rod – kao što kaže i sam Članak 3! Zašto je onda uveden pojam roda? Zato što spol jasno govori tko je muškarac a tko žena, a iza roda se može sakriti i jedno i drugo, ili – bilo što drugo.

Promjena pojma „žena“ u pojam „rod“ nimalo ne pridonosi zaštiti žena od diskriminacije i nasilja. I kad se pojam „žena“ zamijeni pojmom „rod“, žena ostaje žena i izložena je svemu čemu je bila izložena i prije te promjene. Uvođenje pojma „roda“ potiskuje spol, zapravo NEGIRA SPOL. Inače uz pojam spola ne bi uvodila pojam roda.

Posljedica te naizgled naivne, a zapravo vrlo podmukle, definicije je sljedeća:

 1. a) Žena može biti biološki žena, ali ima pravo promijeniti uloge, ponašanja, aktivnosti i osobine žene i – postati muško. Ima pravo tražiti medicinsku „promjenu spola“, na teret države. Taj postupak može uključiti kirurške operacije (odstranjivanja, plastične operacije) spolnih organa i cjeloživotno davanje jednih a suzbijanje drugih hormona, što je vrlo opasno za osobu kojoj se to radi.
 2. b) Pravo da žensko sebe može proglasiti muškarcem ima društvene posljedice, jer se sada „radi o muškarcu koji može začeti dijete“. „Da bi se izbjegla diskriminacija“ takvih osoba, u Velikoj Britaniji je pojam „trudna žena, trudnica“ zamijenjen pojmom „trudna osoba“.
 3. c) No osoba može i „ne imati izražaj roda“, kao što su hrvatskoj javnosti za sebe priznali tvorci školskoga spolnoga odgoja Aleksandar Štulhofer i Amir Hodžić (obojica/je nastavnici na Filozofskom fakultetu u Zagrebu). Posljedično, opet zbog „nediskriminacije“, u Kanadi takve osobe imaju pravo tražiti da se za njih rabe zamjenice „zhe“ i “zher” umjesto “he” („on“) i “her” („ona“).
 4. d) Budući da prema Članku 3. Istambulske konvencije osoba može izabrati svoj „rod“, bez obzira na biološki spol, u službenim će se dokumentima ukinuti pojmovi majke i oca, a zamijenit će ih pojmovi „roditelj 1 i „roditelj 2“. (Zašto? Jer se muškarac koji se smatra ženom ipak ne može zvati majkom.)
 5. e) Po istoj logici „izbora roda“ uvest će se miješani zahodi, prema „rodu“ a ne prema spolu.

Biološki muškarac koji je odabrao da „bude žena“ imat će pravo ulaziti u ženski zahod. Zapravo, neće ni postojati muški i ženski zahodi, nego „zahodi prema rodu“.

Kad je dotle došlo, onda legalizaciji apsurda nema kraja.

Najkonkretniji dokaz da sve to vrijedi i za Hrvatsku je činjenica da zagrebačka udruga osoba s nastranim spolnim navikama, Zagreb Pride, već sada traži da se u Hrvatskoj pomiješaju muški i ženski zahodi i – športovi (https://narod.hr/hrvatska/velika-opasnost-zene-zagreb-pride-se-zalaze-rodno-neutralne-zahode-sportske-discipline)!

Traženje Zagreb Pridea nedvojbeno dokazuje da uvođenje pojma roda ne služi zaštiti žena, nego uništenju kulture zakonskim nametanjem „nove norme“.

 

ČLANAK 4. TEMELJNA PRAVA, RAVNOPRAVNOST I NEDISKRIMINACIJA: “Stranke će osigurati provedbu odredaba ove Konvencije, a osobito mjera za zaštitu prava žrtava, bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi kao što su SPOL, ROD, rasa, boja kože, jezik, vjera, političko ili drugo uvjerenje, nacionalno ili socijalno podrijetlo, pripadnost nacionalnim manjinama, imovinsko stanje, rođenje, SEKSUALNA ORIJENTACIJA, RODNI IDENTITET, dob, zdravstveno stanje, invaliditet, bračno stanje, migrantski, izbjeglički ili dugi status”.

Argumenti da se promiče rodna teorija:

 1. a) Taj članak traži zabranu diskriminacije po spolu i po rodu, što znači da su oni različiti. To proistječe i iz Članka 3 (gore), ali ovdje je dokaz još jasniji. Ponovimo: ako spol i rod nisu isti, onda se muškarac može proglasiti ženom, i obrnuto. Puh i Sarnavka su blefirale – lažući da u Istambulskoj konvenciji nema rodne teorije.
 2. b) U ovom članku se zabranjuje „diskriminacija“ po „seksualnoj orijentaciji“, i po „rodnom identitetu“. To znači da se seksualna orijentacija BIRA i da nije vezana uz biološki spol, a da se BIRA I „RODNI IDENTITET“, tj. da se muškarac može proglasiti ženom. Posljedice su navedene u komentarima Članka 3.

 

ČLANAK 14. OBRAZOVANJE:

stavak 1. “Stranke će poduzeti, kada je to primjereno, potrebne korake kako bi nastavne materijale o pitanjima kao što su ravnopravnost žena i muškaraca, nestereotipne rodne uloge, uzajamno poštovanje, nenasilno rješavanje sukoba u osobnim odnosima, rodno utemeljeno nasilje nad ženama i pravo na osobni integritet, prilagođeno razvojnim sposobnostima učenika, uključile u redovno nastavni plan program i na svim razinama obrazovanja”.

Argument da se promiče rodna teorija:

Djecu se, dakle, obvezatno uči da postoje i da treba poštovati „nestereotipne rodne uloge“. „Stereotipne rodne uloge“ su da postoje muškarci i žene, sa svojim razlikama. „Nestereotipne rodne uloge“ su IZBOR RODA I SPOLNE ORIJENTACIJE, a na osnovi toga homoseksualnost, lezbijstvo, biseksualnost, transvestitstvo („transrodnost“) i nastranost (to je prijevod engleskoga izraza za „queer“ u spolnosti).

stavak 2. „Stranke će poduzeti potrebne korake za promicanje načela iz stavka 1., kako u neformalnim obrazovnim okruženjima, tako i u sportskim te kulturnim okruženjima i okruženjima za slobodno vrijeme te u medijima”.

Argumenti da se promiče rodna teorija:

To izmišljeno, protuprirodno i protuznanstveno učenje će se UČITI SVUDA, prvo u školama, ali i „u neformalnim obrazovnim okruženjima, tako i u sportskim te kulturnim okruženjima i okruženjima za slobodno vrijeme te u medijima”. Potpuna promjena znanosti i kulture!

 

 1. OSNOVE RODNE TEORIJE

Navodimo radi ponavljanja i utvrđivanja „gradiva“: osnovne postavke rodne teorije su sljedeće, potpuno neutemeljene tvrdnje:

 • ljudski spol nije muški ili ženski, nego je kontinuirani prijelaz od muškoga do ženskoga (pitam se što je sa životinjama i biljkama);
 • ljudsko biće se rađa spolno neutralno i naknadno se socijalizira u muškarca ili ženu; odrasli muškarac i žena su tek društvena konstrukcija, pa se tu konstrukciju treba zvati rodom, a rodova ima više od 70 (uočite da se time potpuno briše spol);
 • U svakom čovjeku postoji „rodni identitet“, ali nije jasno što je to i u čemu je taj identitet sadržan i kako nastaje; spol nije, a rod je društvena konstrukcija; posebno zbunjuje tvrdnja da,
 • osim „rodnog identiteta“ postoji i „rodni izražaj“, dakle osoba može imati jedan rodni identitet a drugi rodni izražaj;
 • biološki spol ne utječe na „spolnu orijentaciju“, jer se ona među ljudima kontinuirano raspodijeljena od homoseksualnosti do heteroseksualnosti. Spolna orijentacija je, dakle, potpuno nezavisna od biološkoga spola, „rodnoga identiteta“ i „rodnoga izražaja“.

Argument: Nikad ništa od toga nije bilo, a ni danas nema, u udžbenicima bilo koje biomedicinske struke. Jasno se vidi da uvođenje pojma roda uz već postojeći pojam spola uopće ne služi ni definiranju niti razlikovanju muškaraca i žena. Pojam roda je uveden da bi se NEGIRALA zadanost spola. To je krajnje apsurdna ideja, jer se zadanost spola ne može negirati: žena ima dva kromosoma X, a muškarac ima (u tom kromosomskom paru) kromosome X i Y. Dakle, i muškarac i žena imaju neke gene koje onaj drugi spol nema. I tako na kraju budu RAZLIČITI, JEDNOZNAČNI I  NEPROMJENJIVI – kako se zna otkad je svijeta i vijeka ((http://hu-benedikt.hr/?p=102595)).

 

 1. KAKO RAZOTKRITI RODNE LAŽI

Laži zagovornika rodne teorije i njihovo skrivanje pravih ciljeva pod „zaštitu žena i manjina“ treba razotkrivati postavljanjem konkretnih pitanja. Ta pitanja treba zagovornicima rodne teorije postaviti u saborskoj raspravi o ratifikaciji Istambulske konvencije, TE UVIJEK I SVUDA U JAVNOSTI, na primjer gđama Mariji Puh i Sanji Sarnavki:

– Je li istina da ljudski spol nije muški ili ženski, nego je kontinuirani prijelaz od muškoga do ženskoga?

– Je li istina da se ljudsko biće rađa spolno neutralno i naknadno se socijalizira u muškarca ili ženu?

– Je li istina da su odrasli muškarac i žena tek društvena konstrukcija, pa se tu konstrukciju treba zvati rodom, a  rodova ima više od dva, čak i do 70?

– Je li istina da u svakom čovjeku postoji „rodni identitet“, ali također i „rodni izražaj“ i na čemu temeljite takvu tvrdnju?

– Je li istina da biološki spol ne utječe na „spolnu orijentaciju“, nego je ona među ljudima kontinuirano raspodijeljena od homoseksualnosti do heteroseksualnosti?

– Je li istina da je spolna orijentacija potpuno nezavisna od biološkoga spola, „rodnoga identiteta“ i „rodnoga izražaja“?

– Podržavate li promjenu pojmova u rodnom listu tako da se pojmovi „majka“ i „otac“ zamijene drugima, poput „roditelj 1“ i „roditelj 2“?

– Objasnite što znači i otkud potječe, kanadski primjer uvođenja zamjenica „zhe“ i “zher” umjesto “he” („on“) i “her” („ona“).

– Podržavate li da se isto napravi u Hrvatskoj?

– Podržavate li promjenu koja umjesto riječi „trudna žena“ uvede pojam „trudna osoba“?

– Financira li hrvatska država rad nevladine udruge Zagreb Pride, koja traži ukidanje muških i ženskih zahoda i uvođenje samo miješanih, prema „odabiru roda“?

– Podržavate li ideju da se zakonski dopusti promjena spola samo na zahtjev, bez medicinskoga pregleda osobe koja to traži i utemeljene liječničke preporuke?

– Navedite matematički potpune statističke dokaze da je obiteljsko nasilje nad ženama u Hrvatskoj u porastu i da je veće nego u Italiji, Sloveniji i Bosni i Hercegovini (https://narod.hr/hrvatska/prof-matko-marusic-bernardic-svojim-lazima-istanbulskoj-konvenciji-ponizava-sebe-svoju-struku-gradane).

Matko Marušić, Split

Istanbulska konvencija: Sanja Sarnavka vs Željka Markić

Što vi mislite o ovoj temi?

Advertisement
Komentiraj
Advertisement

Komentari

Oglas